Esileht - Rektoraadi büroo - Arendusprojektid - Programm PRIMUS - VÕTA

VÕTA

Eesmärk

VÕTA rakendamise kvaliteedi arendamine ehk kõrgkoolide pädevuse tõstmine hindamaks ja tunnustamaks õppija omandatud õpitulemusi ja töökogemust sõltumata nende omandamise kohast, ajast ja vormist.

Programmi PRIMUS raames toimuvad Tallinna Ülikoolis järgmised tegevused:

  • VÕTA nõustajate ja hindajate koolitamine ning nende töö toetamine. VÕTA rakendamisega seotud kitsaskohtade ja võimaluste uurimine ning ettepanekute tegemine VÕTA rakendamise kvaliteedi parendamiseks.
  • VÕTA taotlejatele infotundide ja koolituste korraldamine. Sidusgruppidele suunatud info- ja juhendmaterjalide koostamine.


Koordinaator Tallinna Ülikoolis:

Mari-Liis Keskpaik
Akadeemiline nõustaja
Karjääri- ja nõustamiskeskus

Narva mnt 27/29, S-142
Telefon: 640 9127
E-post: mari-liis.keskpaik....at....tlu.ee