Esileht - Rektoraadi büroo - Arendusprojektid - Programm PRIMUS - Õppija toimetulek ja nõustamine

Õppija toimetulek ja nõustamine

Eesmärk

Üliõpilaste väljalangevuse vähendamine läbi algaja õppija toimetulekut toetava kursuse väljatöötamise, õpi- ja karjäärinõustamissüsteemi arendamise ning erivajadustega õppijate toetamise.


Programmi Primus raames toimuvad Tallinna Ülikoolis järgmised tegevused:

  • algaja õppija toimetuleku toetamine,
  • kõrgkooli õpi- ja karjäärinõustajate võrgustiku loomine ja vastavate teenuste pakkumine,
  • tugiteenuste pakkumine erivajadustega üliõpilastele.

Koordinaator Tallinna Ülikoolis:

Mikk Kasesalk
Karjäärinõustaja
Karjääri- ja nõustamiskeskus

Narva mnt 27/29, S-142
Telefon: 640 91230
E-post: mikk.kasesalk....at....tlu.ee