Esileht - Rektoraadi büroo - Välishindamine

Välishindamine

Eesti kõrgharidus- ja teaduskorraldus näevad ette ülikoolile mitmeid kohustuslikke välishindamisi, millel on erinevad eesmärgid, hindamisvaldkonnad ja korraldus.

I Ülikooli kui organisatsiooni välishindamine ehk institutsionaalne akrediteerimine

II Õppetegevuse välishindamine ehk õppekavagrupi kvaliteedi hindamine ja õppe läbiviimise õiguse taotlemine (esmahindamine)

III Teadus- ja arendutegevuse evalveerimine