Esileht - Rektoraadi büroo - Välishindamine - Institutsionaalne akrediteerimine

Institutsionaalne akrediteerimine

Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse ülikooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale. Õppeasutused peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul. Institutsionaalse akrediteerimist korraldab Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur.

Rahvusvaheline akrediteerimis-komisjon tunnustas Tallinna Ülikooli puhul rahvusvahelistumise kõrget taset, sh välisõppejõudude suurt osakaalu. Mitmed tegevusvaldkonnad kõrgkoolis on komisjoni hinnangul rahvusvahelises võrdluses kõrgel tasemel – nt Aasia kultuuriloo ja filmi erialad, ning haridusinnovatsioon. 

10. jaanuaril 2014 esitas ülikool EKKAle eneseanalüüsiaruande

8.-10. aprillil 2014külastas ülikooli rahvusvaheline hindamiskomisjoni, mille koosseisu kuulusid:

  • Professor Malcolm Cook – konsultant  kõrghariduse kvaliteedikindlustuse valdkonnas; University of Exeter kuni 2008 (UK)
  • Professor Carmen Fenoll - Universidad de Castilla-la Mancha (Hispaania)
  • Professor Andrew Goodspeed – South East European University, akadeemiline prorektor (Makedoonia)
  • Dr Richard Osborn – WASC Senior College and University Commission, asepresident (USA)
  • Dr Helka Urponen – EU-Mill projekti koordinaator; University of Lapland kuni 2011 (Soome)
  • Karina Ufert – liige üliõpilasena, Vilnius University (Leedu)

9. juunis 2014 kinnitas EKKA Kõrghariduse Hindamise Nõukogu akrediteerimise tulemuse (vt pressiteadet) ja Tallinna Ülikoolile omistati kvaliteedimärk. Hinnatud valdkondadele anti järgmised hinnangud: 

  • Organisatsiooni juhtimine ja toimimine - nõuetele vastav

  • Õppetegevus - nõuetele vastav

  • Teadus-, arendus- ja/või muu loometegevus - nõuetele vastav

  • Ühiskonna teenimine - nõuetele vastav 

Vt komisjoni hindamisaruannet inglise keeles või eesti keeles