Esileht - Riho Pätsi Koolimuusika Fond - Tegevused

Tegevused

Fondi tegevust ajavahemikus 2002–2015:

  • Välja on antud  61  stipendiumi  silmapaistvale muusikaõpetajale, heliloojale, muusikapedagoogika uurijale, instrumendiõpetajale  ja koolimuusika edendajale kogusummas 45877 eurot.
  • Fond on aidanud sisustada Tallinna Ülikooli uue õppehoone  Riho Pätsi auditooriumi (auditooriumi pidulik avamine toimus 6. märtsil 2006.a rahvusvahelise seminariga). Auditooriumi on muretsetud Tallinna Klaverivabriku tiibklaver (16900 eurot) ning Orffi pillide komplekt (2300 eurot).
  • Valminud on duubel-CD Riho Pätsi heliloomingust (2008), kogumik „Riho Pätsi koorilaule“(2010) ning  R. Pätsi monograafia „Muusikakasvatus üldhariduskoolis“ III trükk (2010). 2015. aastal anti välja  Riho Pätsi viiuliduettide kogumik, mille said kingiks kõik Eesti muusikakoolid.
  • 2010. aasta muutis fondi tegevuses eriliseks Riho Pätsi bareljeefi avamine Tallinna Ülikoolis.
  • 2013. aastal avati Riho Pätsi mälestustahvel Tallinna 21. Kooli välisfassaadil. Selles koolis töötas R. Päts aastatel 1923–1937.

Fondi suurimaks ettevõtmiseks on uute laureaatide austamine, mis toimub käesoleva aasta septembris.