Esileht - Riho Pätsi Koolimuusika Fond - Asutamisleping

Asutamisleping

Tallinnas, 26. juunil 2002

EV Haridusministeerium, minister Mailis Randi isikus, kes tegutseb põhimääruse alusel,
Eesti Muusikaakadeemia, reg nr 01026987, rektor Peep Lassmanni isikus, kes tegutseb põhikirja alusel,
Eesti Muusikaõpetajate Liit, reg nr 01051838, esimees Elin Otsa isikus, kes tegutseb põhikirja alusel,
Eesti Raadio, reg nr 01054050, juhatuse esimees Ain Saarna isikus, kes tegutseb põhikirja alusel,
Kirjastus "Koolibri", reg nr 10360739, direktor Ants Langi isikus, kes tegutseb põhikirja alusel,
Tallinna Pedagoogikaülikool (edaspidi ülikool), reg nr 01025700, rektor Mati Heidmetsa isikus, kes tegutseb põhikirja alusel, (edaspidi osapooled),

sõlmivad lepingu alljärgnevas:

  1. Osapooled kiidavad heaks Riho Pätsi Koolimuusika Fondi (edaspidi fond) loomise, jäädvustamaks silmapaistvate koolimuusika-alaste saavutuste eest stipendiumide määramise kaudu muusikapedagoogi, koorijuhi, teadlase ja helilooja professor Riho Pätsi mälestust.
  2. Riho Pätsi Koolimuusika Fondi haldab ülikool ning see töötab vastavalt fondi halduskogu poolt koostatud ja ülikooli nõukogu poolt kinnitatud statuudile (projekt lisatud).
  3. Osapooled nimetavad oma esindaja fondi halduskogusse.
  4. Osapooled kannavad vastavalt fondi statuudile iga-aastaselt fondi arvele vahendid endale sobivas ulatuses.
  5. Iga osapool võib ühepoolselt loobuda käesoleva lepinguga võetud kohustustest, teatades sellest fondi statuudi punktis 11 nimetatud aadressil.
  6. Käesolev leping on sõlmitud kuues võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris ühel lehel, millest iga osapool saab ühe.

Poolte aadressid ja allkirjad:

EV Haridusministeerium
Munga 18
Tartu 50088
Mailis Rand

Eesti Muusikaakadeemia
Rävala pst 16
Tallinn 10143
Peep Lassmann

Eesti Muusikaõpetajate Liit
Sakala 21
Tallinn 10141
Elin Ots

Eesti Raadio
Gonsiori 21
Tallinn 15020
Ain Saarna

Kirjastus "Koolibri"
Pärnu mnt 10
Tallinn 10503
Ants Lang

Tallinna Pedagoogikaülikool
Narva mnt 25
Tallinn 10120
Mati Heidmets