Esileht - Magistriõpe

Magistriõpe

Tallinna Ülikooli õppima asudes saad valida üle 50 eriala vahel. Leia sobiv eriala ja tule Tallinna Ülikooli!

Tabelis on 2017. aasta sisseastumisnõuded ja õppekohtade arvud. Vastuvõtulävend magistriõppes on 70 palli 100st. 

Kandidaadil peab reeglina olema eestikeelsele magistriõppekavale õppima asumisel vähemalt A2-tasemel omandatud õppekavas õpitav võõrkeel. Enamasti on selleks inglise keel, kuid mõnel õppekaval on mõni teine keel või õppekavas sätestatud lisanõuded keeleoskusele.
Siin tabelis on 2017. aasta vastuvõtu erialad koos sisseastumisnõuetega ja õppekohtade arvud. Täpne nimekiri erialadest, mis avatakse 2018. aasta vastuvõtuks, kinnitatakse TLÜ senati otsusega novembris 2017.

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

ErialaÕppekava tüüpÕppekohtade arvud
Kommunikatsioon (strateegiline korporatiivne kommunikatsioon; töösuhted ja tervise kommunikatsioon) avatud 30 (15 mõlemal suunal)
Kommunikatsioonijuhtimine avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Koreograafia erialapõhine 5
Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga) erialapõhine lävendipõhine
Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga) erialapõhine lävendipõhine
UUS! Nüüdismeedia (meediakultuur, meediamajandus ja juhtimine, ajakirjandus, televisioon ja produktsioon) avatud 32

Digitehnoloogiate instituut

ErialaÕppekava tüüpÕppekohtade arvud
Digitaalsed õpimängud avatud tasulised kohad  | õpe inglise keeles
Haridustehnoloogia avatud 20
Infoteadus avatud 25
Infotehnoloogia juhtimine avatud 22
Inimese ja arvuti interaktsioon avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Matemaatikaõpetaja osaliselt avatud lävendipõhine

Haridusteaduste instituut

ErialaÕppekava tüüpÕppekohtade arvud
Alushariduse pedagoog osaliselt avatud 17
Andragoogika avatud 17
Eripedagoog-nõustaja osaliselt avatud 25
Hariduse juhtimine avatud 20
Kasvatusteadused avatud 17
Kutseõpetaja (ühisõppekava Tallinna Tehnikaülikooliga) avatud lävendipõhine
Mitme aine õpetaja osaliselt avatud lävendipõhine

Humanitaarteaduste instituut

ErialaÕppekava tüüpÕppekohtade arvud
Aasia uuringud avatud lävendipõhine
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja osaliselt avatud lävendipõhine
Ajalugu osaliselt avatud 16
Antropoloogia avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja
osaliselt avatud lävendipõhine
UUS! Eesti uuringud avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Keeleteadus ja keeletoimetamine avatud 20
Kirjalik tõlge avatud 25
Kirjandusteadus avatud 16
UUS! Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria  (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga) osaliselt avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Kultuuriteooria ja filosoofia avatud 16
Slaavi keeled ja kultuurid osaliselt avatud 16
Vene keele ja kirjanduse õpetaja erialapõhine lävendipõhine
Võõrkeeleõpetaja  (inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele), saksa (ja teise keele) ning soome ja teise keele õpetaja)  osaliselt avatud lävendipõhine

Loodus- ja terviseteaduste instituut

ErialaÕppekava tüüpÕppekohtade arvud
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja  (bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad) osaliselt avatud lävendipõhine
Kehakultuuri õpetaja erialapõhine lävendipõhine
Keskkonnakorraldus osaliselt avatud 16
Kunstiteraapiad osaliselt avatud 20
Linnakorraldus avatud 16
Maastike ökoloogia osaliselt avatud 16
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia osaliselt avatud 16
Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele) avatud 60 (kolmel suunal kokku)
Psühholoogia erialapõhine 20
Rekreatsioonikorraldus avatud 20
UUS! Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunad) osaliselt avatud lävendipõhine

Ühiskonnateaduste instituut

ErialaÕppekava tüüpÕppekohtade arvud
Haldusjuhtimine osaliselt avatud 16
Politoloogia osaliselt avatud 16
Rahvusvahelised suhted avatud tasulised kohad | õpe inglise keeles
Riigiteadused avatud 16
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse avatud 35
Sotsiaaltöö avatud 35
Sotsioloogia osaliselt avatud 16
Õigusteadus osaliselt avatud 40
Ühisõppekavad, millel Tallinna Ülikool ei ole juhtiv partner (vastuvõtt ei toimu Tallinna Ülikoolis)

Eriala
Filmikunst JMD
Operaatorikunst
Täiskasvanuharidus sotsiaalse muutuse elluviijana

Lisainfo

Kui sul on tekkinud küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott....at....tlu.ee
Telefon: 6409 135

Leia meid sotsiaalmeediast:


__thumb_-2-fb_1.png  __thumb_-2-you_tube.png  __thumb_-2-b-linkedin.png  __thumb_-2-twitter_2.png