Esileht - Bakalaureuseõpe - Sisseastumise ajakava

Sisseastumise ajakava

2018. aasta sisseastumise ajakava.

23. juuni - 4. juuli Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS.
1.-3. juuli Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal iga päev kell 10.00-16.00 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29, Astra maja) ja Haapsalu Kolledžis. Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kellel läbi www.sais.ee süsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik. 
6.-12. juuli Sisseastumiseksamid
13. juuli Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad.
16. juuli Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg.
Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse.
19. august Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise viimane tähtaeg.

Avalduste esitamine

  • Sisseastumisel saab esitada avaldused kuni kahele erialale.
  • Dokumendid saab esitada elektroonsel kujul, kasutades Sisseastumise infosüsteemi ehk SAIS-i, kuhu sisenemine toimub ID-kaardi või mobiil-ID abil aadressil www.sais.ee. Tutvu SAIS-iga
  • Ülikooli võetakse vastu kandidaadid, kes on esitanud dokumendid õigel ajal ning kelle sisseastumiseksamite põhjal arvutatud punktisumma on võrdne vastaval erialal nõutud lävendiga või ületab seda.

Hea teada

  • Minimaalne eesti keele riigieksami tulemus kandideerimiseks on 40 punkti.
  • Eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppimine on tasuta. Inglisekeelsetel õppekavadel ja osakoormusega õppimine on tasuline.
  • Õppida võib nii täis- kui osakoormusega.
  • Nagu teisedki avalik-õiguslikud ülikoolid Eestis, on Tallinna Ülikoolis kasutusel euroopalik 3+2-õppekavade süsteemi, mis koosneb 3-aastasest bakalaureuseõppekavast ja 2-aastasest magistriõppekavast.
  • Õppekava pikkus aastates ei tähenda, et üliõpilane peab õppekava läbima vastava arvu aastatega. Nimelt mõõdetakse õppekava pikkust nominaalajaga, mille järgi 1 nominaalaasta võrdub 60 ainepunktiga.
  • Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid (1996. a. ja enne seda keskkooli lõpetanud, kutsekoolis ning välismaal keskhariduse omandanud isikud), saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides vastuvõtupalli 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest.
  • Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.

Lisainfo

Kui sul on tekkinud küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott....at....tlu.ee 
Telefon: 6409 135

Leia meid sotsiaalmeediast:

__thumb_-2-fb_1.png  __thumb_-2-you_tube.png  __thumb_-2-b-linkedin.png  __thumb_-2-twitter_2.png