Esileht

Tallinna Ülikooli Päeva kontsertaktus

Toimub: 18.03.2016, kell 15:00-17:00
Koht: Mare maja 3. korruse aatrium

18. märtsil tähistasime üheskoos Tallinna Ülikooli Päeva. Tunnustasime ülikooli uusi auliikmeid ja hinnatuimaid õppejõudusid, jagasime teenetemärke ja tänukirju, õnnitlesime ülikooli kirjandusauhinna laureaate ning silmapaistvate publikatsioonide konkursi võitjaid.

Rohkete autasustamiste vahele mahtusid kevadised muusikapalad sümfooniaorkestrilt, meeskoorilt, naiskoorilt ja vokaalansamblilt. Päevale lisas vürtsi lauljatar Kaire Vilgats. Sündmust juhtis ülikooli vilistlane Kalle Sepp.

Vaata pilte

9nimepaev.jpg

Ülikooli auliige

Rein Maran, dokumentalist

Ülikooli teenetemärgid

Pikaajalise töö eest ülikooli arendamisel:

 • Anne Tali, digitehnoloogiate instituudi emeriitprofessor
 • Rein Veidemann, humanitaarteaduste instituudi emeriitprofessor
 • Maie Vikat, haridusteaduste instituudi emeriitprofessor
 • Sirje Runge, loodus- ja terviseteaduste instituudi ning Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi vabade kunstide professor
 • Angela Arraste, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi tantsukunsti dotsent
 • Luule Sakkeus, ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur ja Eesti demograafia keskuse juhataja
 • Indrek Vijard, Tallinna Ülikooli meeskoori dirigent
Ülikooli tänukirjad
 • digitehnoloogiate instituudi juhiabi Heli Tohverit pikaaegse eeskujuliku ja korrektse töö eest instituudi töö korraldamisel
 • digitehnoloogiate instituudi infoteaduse professorit Sirje Virkust ECIL 2015 konverentsi eeskujuliku läbiviimise eest
 • digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia vanemteadurit Mart Laanpere CEITER-projekti ettevalmistamise ja käivitamise eest
 • humanitaarteaduste instituudi vene kirjanduse professorit Irina Belobrovtsevat aastatepikkuse kõrgetasemelise teadus- ja õppetöö eest
 • humanitaarteaduste instituudi ajakirjandusteooria ja -praktika lektorit Vitali Belobrovtsevi aastatepikkuse töö eest ajakirjanduse ja tõlkimise õpetamise vallas
 • humanitaarteaduste instituudi rakenduslingvistika professorit Krista Kerget teenete eest eesti keele uurimise, õpetamise ja korraldamise alal
 • haridusteaduste instituudi ülddidaktika dotsenti Katrin Poom-Valickist sisuka, uuendusmeelse ja tulemusliku tegevuse eest õpetajakoolituse õppekavade arendamisel
 • haridusteaduste instituudi andragoogika lektorit Kristiina Krabi aktiivse ja tulemusliku õppekavaarendusse panustamise eest
 • haridusteaduste instituudi õppespetsialisti Aili Tamme sihipärase, tasakaaluka ja tulemusliku tegevuse eest instituudi õppekavade arenduse toetamisel
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi kooridirigeerimise lektorit Merike Aarmat pikaajalise eeskujuliku töö eest üliõpilaste ja kolleegide loomingulisel innustamisel koorimuusikas
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi helisalvestuse ja helirežii dotsenti Tiina Andreast kauaaegse töö ja panuse eest helirežii õpetuse edendamisel
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi tehnikahoidla tehnikaspetsialisti Tõnu Talpsepa kauaaegse töö ja panuse eest BFM tehnika- ja tootmiskeskuse arendamisel
 • loodus- ja terviseteaduste instituudi spordipedagoogika lektorit Marion Piisangut kauaaegse kehakultuuri õpetajate koolitamise eest
 • loodus- ja terviseteaduste instituudi füsioloogia dotsenti Karin Baskinit panuse eest kehakultuuri õpetajate koolitamisel
 • loodus- ja terviseteaduste instituudi nooremteadurit Marko Vainut panuse eest loodusteaduste valdkonna õppekavade arendusse
 • ühiskonnateaduste instituudi vanemteadurit Rein Vöörmanni pikaajalise tulemusliku teadustegevuse eest ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudis
 • ühiskonnateaduste instituudi üldpolitoloogia lektorit Tõnis Saartsi panuse eest politoloogia, haldusjuhtimise ja riigiteaduste õppekava arendusse, ühiskonnateaduste instituudi alusainete väljatöötamisse ja eriala populariseerimisse
 • ühiskonnateaduste instituudi õppejuhti Tuuli Oderit tulemusliku töö eest keelekeskuse ülesehitamisel ning kohusetundliku töö eest keelekeskuse õppetegevuse korraldamisel
 • Tallinna Ülikooli sümfooniaorkestri dirigenti Martin Sildosi sümfooniaorkestri kõrgetasemelise käivitamise eest
 • haridusteaduste instituudi direktorit Kristi Vinterit akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • haridusinnovatsiooni keskuse juhatajat Pille Slabinat akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • digitehnoloogiate instituudi direktorit Peeter Normakut akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • loodus- ja terviseteaduste instituudi direktorit Ruth Shimmot akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • loodus- ja terviseteaduste instituudi dotsenti ja vanemteadurit, ökoloogia keskuse juhatajat Mihkel Kangurit akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejuhti Sirje Vaaski akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktorit Katrin Saksa akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • humanitaarteaduste instituudi direktorit Tõnu Viiki akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • humanitaarteaduste instituudi administratiivjuhti Aigi Heerot akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • ühiskonnateaduste instituudi professorit Anu Tootsi akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • ühiskonnateaduste instituudi direktorit Indrek Graubergi akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi maalikunsti dotsenti Orest Kormašovi akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • ühiskonnateaduste instituudi professorit Airi-Alina Allastet akadeemilise struktuuri korrastamise juhtkomisjoni liikmena panustamise eest ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi läbiviimisesse
 • õppeosakonna juhatajat Helen Joosti ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ettevalmistamise eest
 • turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhatajat Kadri Kiigemad ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ettevalmistamise eest
 • rahandusosakonna eelarve talituse juhatajat Anneli Levertandi ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ettevalmistamise eest
 • rektoraadi büroo juhatajat Kätlin Vanarit ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ettevalmistamise eest
 • infotehnoloogia osakonna juhatajat Toomas Meisterit ülikooli juhtimis- ja struktuurireformi ettevalmistamise, ülikooli infosüsteemide arendamise ja toimivuse tagamise eest
 • rektoraadi büroo juristi Heli Vallisaart ülikooli põhikirja ja teiste ülikooli õigusaktide põhjaliku uuendamise eest
 • rektoraadi büroo juristi Karin Vahtrat ülikooli põhikirja ja teiste ülikooli õigusaktide põhjaliku uuendamise eest
Hinnatuimad õppejõud
Üld- ja tugiained

Olev Räisa

Haridusuuendus

Meidi Sirk

Digi- ja meediakultuur

Romil Rõbtšenkov

Kultuurilised kompententsid

Piret Viires

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Piret Jamnes

Ühiskond ja avatud valitsemine

Eve- Liis Roosmaa

Üleülikooliliste konkursside laureaadid
Kirjandusauhinnad

Tallinna Ülikooli 10. kirjandusauhinna võitsid:

 • algupärase kirjandusteose kategoorias Mart Kangur luulekoguga "Kõrgusekartus" 
 • tõlketeose kategoorias Maarja Kangro tõlkega Hans Magnus Enzensbergeri teosest „Titanicu põhjaminek“
Silmapaistvate publikatsioonide konkursside võitjad

Parima monograafia kategooria

 • Ülo Ugaste "Vastastikdifusioon metallisüsteemides", Tallinna Ülikooli Kirjastus, Tallinn 2015.
 • Marju Kõivupuu "Eestlase eluring", kirjastus Varrak, Tallinn 2015.

Parim humanitaarteaduste alane artikkel

 • Piret Peiker. (2015). A.H. Tammsaare's Truth and Justice as a Postcolonial Bildungsroman. Journal of Baltic Studies, 46 (2), 199−216.
 • Eripreemia: Ants Hein. (2015). Tallinna hiliskeskaegne ehituskoolkond ja Oleviste kirik. Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on art and architecture = Studien für Kunstwissenschaft, 24 (3-4), 86−114.

Parima sotsiaalteaduste alane artikkel

 • Piret Soodla; Marja-Kristiina Lerkkanen; Pekka Niemi; Eve Kikas; Gintautas Silinskas; Jari-Erik Nurmi. (2015). Does early reading instruction promote the rate of acquisition? A comparison of two transparent orthographies. Learning and Instruction, 38, 14−23.
 • Eripreemia: Anu Toots; Triin Lauri. (2015). Institutional and contextual factors of quality in civic and citizenship education: Exploring possibilities of qualitative comparative analysis. Comparative Education. Vol. 51 (2); 247-275.

Parim loodusteaduste alane artikkel

 • Neeme Lumi; Katrin Laas; Romi Mankin. (2015). Rising relative fluctuation as a warning indicator of discontinuos transitions in symbiotic metapopulations. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 437, 109-118.

Parim täppisteaduste alane artikkel

 • Kaia-Liisa Habicht; Nagendra S. Singh; Fred E. Indig; Irving W. Wainer; Ruin Moaddel; Ruth Shimmo. (2015). The development of mitochondrial membrane affinity chromatography columns for the study of mitochondrial transmembrane proteins. Analytical Biochemistry, 484, 154−161.

Palju õnne!


Lisainfo:
Liisa Koppel
Sündmuste projektijuht
E-post: liisa.koppel....at....tlu.ee
Telefon: 640 9138