Esileht

TLÜ Arvamusfestivalil: Täiskasvanuks saamise võlu ja valu Eestis ja Euroopas

Toimub: 12.08.2017, kell 16:00-17:30
Koht: Arvamusfestival, Euroopa ala

EXCEPT Eesti meeskond peab 12. augustil algusega 16.00 Arvamusfestivalil arutelu „Täiskasvanuks saamise võlu ja valu Eestis ja Euroopas".

Noorte tööturule sisenemine võib osutuda oodatust keerulisemaks puuduliku hariduse, tööandjate eelistuste või noorte muutunud ootuste tõttu töökohale. Samal ajal mõjutab noorena töötuks jäämine inimese iseseisvumist, tervist ja majanduslikku hakkamasaamist. Millised on noorte mured tööle saamisel? Mida arvavad tööandjad? Millises olukorras on Eesti noored võrreldes muu Euroopaga? Milliseid Euroopa kogemusi meil rakendada? Arutelus osalevad Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskuse teadlased, Töötukassa esindaja, värbaja ning noored.

Arvamusfestival on kogu ühiskonda kaasav erinevatele poliitikatele avatud kohtumispaik, mille eesmärk on arendada arvamuskultuuri ja kodanikuharidust. Festivalile on oodatud kõik ärksad ja aktiivsed inimesed nii Eestist kui ka mujalt, et üheskoos arutada meie kõigi jaoks olulistel teemadel. Neljas Arvamusfestival toimub Paides 11.-12. augustil ning selle kavas on 160 arutelu. Täiskasvanukssaamise võlu ja valu üle arutletakse festivali Euroopa alal 12. augustil algusega kell 16.00.