Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia

Õpetajate Akadeemia


Alates 1.jaanuarist 2015 tegeleb õpetajate ja haridusvaldkonna juhtide täiendusõppe võimaluste loomise ning arendamisega Tallinna Ülikoolis Õpetajate Akadeemia. Õpetajate Akadeemia paikneb Haridusinnovatsiooni keskuses ning meie eesmärgiks on luua õpetajate ja koolijuhtide õppimiseks uudsed ja tähenduslikud õppimisvõimalused, mis toetavad läbivalt õpetaja kutsestandardis kirjeldatud kompetentside omandamist ning valmisolekute kujunemist Eesti hariduse pidevaks arendamiseks.

Lähtume järgmistest põhimõtetest:
 • õppijakesksus ja praktilisus - lähtume alati osalejate reaalsetest vajadustest ning disainime programmid nii, et õppeprotsessis on võimalik õpitu kohe enda professionaalses praktikas nähtavaks teha;
 • protsessi- ja suhtlemiskesksus - kesksel kohal on tähenduslikud arutelud, grupiprotsessid ning seeläbi heade koostöisete suhete toetamine;
 • terviklikkus - suunatud nii professionaalsele kui isiksuslikule arengule ning osalejate vajadustega igakülgne arvestamine;
 • intensiivsus ja avatus - eelnevatest põhimõtetest tulenevalt on pakutavad võimalused oma olemuselt intensiivsed ja enese piiride avardamist toetavad;
 • väärtus- ja teaduspõhisus - tegeleme läbivalt MIKS küsimusega ehk mõtestame uuenevat konteksti, rolle ja suhteid.

Õpetajate Akadeemia pakub mitmekülgseid professionaalse arengu võimalusi:
 • Arenguprogrammid (juhtidele, õpetajatele) - võimalus põhjalikumalt pikema aja jooksul tegeleda enda professionaalse arenguga;
 • Avalikud kursused - praktilised kursused, mis suunatud õpetajatööks vajalike teadmiste, oskuste, hoiakute arendamisele;
 • Sisekoolitused - pakume koolidele ja lasteaedadele erinevaid võimalusi meeskondlikuks õppimiseks ning kujundame just iga konkreetse organisatsiooni vajadustest lähtuva programmi;
 • Supervisioon/coaching - võimalik  nii individuaalne lähenemine kui ka grupisupervisioon, supervisioon on integreeritud juba ka erinevate arenguprogrammide ning kursuste sisse;
 • Erinevad praktilised töötoad, seminarid, klubid;
 • Suveakadeemia;
 • Algaja õpetaja toetamine (Kutseaasta programm).

Meie koolitajateks on Tallinna Ülikooli õppejõud, head koostööpartnerid ja parimad praktikud koolidest ja lasteaedadest.


Lisainfo:

Reili Pae
arendusjuht
Õpetajate Akadeemia
Tel 6199 857 | reili....at....tlu.ee