Esileht - Haridusinnovatsiooni keskus - Õpetajate Akadeemia

HIK_OpAk_banner300_1

Õpetajate Akadeemia


Alates 1.jaanuarist 2015 tegeleb õpetajate ja haridusvaldkonna juhtide täiendusõppe ja professionaalse arengu võimaluste loomise ning arendamisega Tallinna Ülikoolis Õpetajate Akadeemia.

Õpetajate Akadeemia on terviklik professionaalse arengu tugisüsteem õpetavale inimesele - õpetajale koolis, õppejõule ülikoolis, koolijuhile ja haridusjuhile laiemalt.

Oma tegevuses lähtume järgmistest põhimõtetest:
 • väärtus- ja teaduspõhisus
 • õppijakesksus ja praktilisus
 • eneseanalüüsile ja refleksioonile suunatus
 • protsessi- ja suhtlemiskesksus
 • terviklikkus - suunatud nii professionaalsele kui isiksuslikule arengule

Õpetajate Akadeemia pakub mitmekülgseid professionaalse arengu võimalusi:
 • Arenguprogrammid
 • Koolitused - avalikud koolitused, sisekoolitused
 • Supervisioon
 • Erinevad töötoad, seminarid, klubid 
 • Õppetöö vaatlused
 • Õpirännakud
 • Suvekool
 • Mentorlus algaja õpetaja toetamiseks
 • Õpetava inimese koolitaja koolitus

Õpetajate Akadeemia on kohtumispaik ja avatud õppimise ruum, kus on alati midagi toimumas ja kus igal hetkel on võimalik saada infot, küsida nõu ja kogeda tõeliselt kaasavat ja innustavat õppimist.

Lisainfo:

Reili Pae
arendusjuht
Õpetajate Akadeemia
Tel 6199 857 | reili@tlu.e
HIK_OpAk_banner300_1