Esileht

Tallinna Ülikool - targa eluviisi eestvedaja

Ühiskonna vajadustele vastamiseks oleme võtnud eesmärgiks saada targa eluviisi eestvedajaks Eestis. Tark eluviis tähendab eelkõige teaduspõhiseid otsuseid nii ühiskonna kui kodaniku paremaks toimetulekuks.

Tallinna Ülikool on suurim humanitaarteadusi õpetav ülikool Tallinnas ja suuruselt kolmas avalik-õiguslik õppe-, teadus- ja arenduskeskus Eestis. Meil õpib üle 9000 üliõpilase (neist 5,5% välismaalased) ja töötajaid on üle 900 (sh üle 400 akadeemilise töötaja). Meil on kuus uut instituuti ning kaks kolledžit, mis asuvad Haapsalus ja Rakveres.

Uued instituudid

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut Digitehnoloogiate instituut Haridusteaduste instituut

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Digitehnoloogiate instituut

Haridusteaduste instituut

Humanitaarteaduste instituut

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Ühiskonnateaduste instituut

Humanitaarteaduste instituut

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Ühiskonnateaduste instituut

Fookusvaldkonnad

Ülikooli arengukava järgi on meie visioon olla targa eluviisi eestvedaja ja kujundaja Eestis. Selleks loome viis valdkonnaülest teaduspõhist fookusvaldkonda: haridusuuendus, digi-ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine.

Haridusuuendus

   Haridusuuendus   

Digi- ja meediakultuur

Digi-ja meediakultuur

Kultuurilised kompetentsid

Kultuurilised kompetentsid

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Terve ja jätkusuutlik eluviis

Ühiskond ja avatud valitsemine

Ühiskond ja avatud valitsemine

Ülikooli tippkeskused

Ülikooli tippkeskused on fookusvaldkondade arendamisele suunatud teaduskoostöö projektid, mille elluviimises osaleb vähemalt kaks ülikoolivälist teadusrahastust omavat uurimisrühma. Tippkeskustesse koondunud uurimisrühmad ja akadeemilised töötajad moodustavad interdistsiplinaarse uurimissihiga terviku, mis on oma valdkonnas rahvusvahelise tasemega teaduskeskus.

Haridusuuenduse tippkeskus

Haridusuuenduse tippkeskus

Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus

Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus

Kultuuridevaheliste uuringute tippkeskus

Kultuuridevaheliste uuringute tippkeskus

Käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus

Käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus

Interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus

Interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus

Üldkontaktid

Telefon: 6409 101
E-post: tlu....at....tlu.ee
Postiaadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn

Vaata linnaku kaarti