Esileht - Digi- ja meediakultuur

Digi- ja meediakultuur

Mõiste: Fookusvaldkonnad on erinevaid teadusharusid lõimivad tegevussuunad, mis ei lähtu niivõrd õppe- või teadustöö loogikast, vaid ühiskonna arengu võtmeteemadest.


"Meie eesmärk on aidata kaasa loominguliste professionaalide kujunemisele, kellel on võime luua nüüdisaegset pildimaailma ning erinevaid valdkondi lõimides rikastada eesti ja maailma kultuuri." Katrin Saks, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktor

Fookusvaldkond: Digi- ja meediakultuur

Siht: Panustada kasutajasõbraliku digikultuuri ja meediakeskkonna arengusse.

Filosoofia: Tallinna Ülikooli fookuses on infoühiskonna innovaatiliste tarkvaralahenduste ja nende kasutamise metoodikate väljatöötamine, seda eelkõige hariduse valdkonnas. Eestvedajad ollakse digitaalse kirjaoskuse edendamisel, inimese ja arvuti vastastikmõjude uurimisel ning digididaktika ja -õppevara arendamisel.

Tallinna Ülikool taotleb Balti- ja Põhjamaades juhtivat rolli e-õppe, digitaalraamatukogunduse, interaktsioonidisaini ja matemaatika didaktika alastes uuringutes.

Uus tehnoloogia on vähem kui ühe põlvkonna jooksul muutnud inimeste elu rohkem kui kunagi varem, muutnud nn uue kirjaoskuse möödapääsmatuks nii õppimises, teenuseid ja (meedia) tooteid tarbides kui ka uusi väärtuseid luues.
Tavapärase tekstilise kommunikatsiooni kõrval eeldab see võimet edastada sõnumit või jutustada lugu erinevatel ekraanidel, aga ka uut viisi õppimist koosloomise protsessis. Valdkonna uus suund on ka mängulised õppevahendid ja õpimängud.

Digi- ja meediakultuuri valdkonna eesmärk on ka aidata kaasa loominguliste professionaalide kujunemisele, kellel on uut laadi oskused, võime luua nüüdisaegset pildimaailma ning erinevaid valdkondi lõimides rikastada eesti ja maailma kultuuri.