Esileht - Kultuurilised kompetentsid

Kultuurilised kompetentsid

Mõiste: Fookusvaldkonnad on erinevaid teadusharusid lõimivad tegevussuunad, mis ei lähtu niivõrd õppe- või teadustöö loogikast, vaid ühiskonna arengu võtmeteemadest.


"Me kõik oleme märganud, kuidas väikesed lapsed on neile ette loetud lugude lummuses, aga me alles õpime märkama, milliste lugude ja muude kultuuriliste konstruktsioonide lummuses elavad täiskasvanud." Tõnu Viik, humanitaarteaduste instituudi direktor

Fookusvaldkond: Kultuurilised kompetentsid

Siht: Edendada toimetulekut avatud ja mitmekultuurilises maailmas.

Filosoofia: Ülikoolilt oodatakse ka humanitaarteadustes aina enam teadmisi, mis võimaldaksid rikkamalt ja oskuslikumalt, huvitavamalt ja targemalt elada, mis peaksid andma vahendeid ja võimalusi kultuurilise elukeskkonna ja iseenda paremaks mõistmiseks, teiste kultuuride tundmaõppimiseks, neis toime tulemiseks.

Keelteoskus on vaid üks näide kultuurilistest kompetentsidest, aga me tahame osata märgata kultuuri toimemehhanisme kõikides tähenduseloome valdkondades alates linnaruumi kujunemisest kuni kollektiivsete müütide loomiseni.

Tahame aru saada, kuidas luuakse ajalugu, mis toetab meie veendumusi, kuidas me loome oma isiklikku identiteeti endast lugusid jutustades, aga ka seda, kust tulevad eesmärgid, millesse usume, viisid, kuidas töötame, elame või armastame, valikud, mida tähtsaks peame. Tahame mõista, miks ja milliste kunstiliste tehnikate abil luuakse fiktiivseid maailmu ja miks nad meid köidavad.

Samas annab sääraste protsesside mõistmine ning tundmine inimesele võimaluse mitte olla passiivne subjekt, vaid nende protsesside aktiivne kujundaja.