Esileht - Ühiskond ja avatud valitsemine

Ühiskond ja avatud valitsemine

Mõiste: Fookusvaldkonnad on erinevaid teadusharusid lõimivad tegevussuunad, mis ei lähtu niivõrd õppe- või teadustöö loogikast, vaid ühiskonna arengu võtmeteemadest.


"Kaasaegne üleilmastunud, piirideta ja kiiresti muutuv maailm, mis on valdavalt suunatud kasvule ja efektiivsusele nõuab üheltpoolt kõrget professionaalsust, kuid teiselt poolt laiemat silmaringi ning võimet olla rahvusvaheliselt edukas erinevates ühiskonnaelu valdkondades." Indrek Grauberg, ühiskonnateaduste instituudi direktor

Fookusvaldkond: Ühiskond ja avatud valitsemine

Sisu: Pakkuda lahendusi ühiskonna institutsioonide, valitsemise ja õigussüsteemide uuendamiseks.

Filosoofia: Millist rolli mängib riik ning milline valitsemise mudel sellises maailmas Eestile sobib? Milliseid riiklikke institutsioone me tulevikus vajame ja kuidas peaks uuendama õigussüsteemi?

Tallinna Ülikooli võimekust neile ning paljudele teistele põhimõttelistele küsimustele vastamisel ja ühiskondlike protsesside mõtestamisel tugevdab oluliselt ühiskonnateaduste erinevate valdkondade ühendamine, mis annab nii avalikule kui ka erasektorile senisest enam põhjust pöörduda ülikooli poole nõu saamiseks.

Interdistsiplinaarse fookusvaldkonna ’ühiskond ja avatud valitsemine’ üliõpilased peaksid omandama teadmised ja oskused, mis ühelt poolt teeks neist ühiskonda edendavad professionaalid, aga teisalt ka oma elukeskkonda paremini mõtestada oskavad inimesed.

Riigiteaduste, rahvusvaheliste suhete, õigusteaduse, sotsioloogia, demograafia, tuleviku-uuringute ning sotsiaaltöö ja sotsiaalpedagoogika ühendamine aitab kaasa ühiskonna uurijate kujundamisele, kellel on tugev seos praktiliste vajadustega ning ka asjatundjate koolitamisele, kellel ühiskonna laiapõhjalisema mõtestamise harjumus.