Esileht - TEADUS - Doktoriõpe - Doktorikoolid

Doktorikoolid

Üldine info

Doktorikool on kolme või enama asutuse poolt loodav ühendus, mille hulgas on vähemalt kaks Eesti ülikooli. Doktorikooli võivad lisaks kaasatud olla Eesti või välisriigi teadus- ja arendusasutused, ülikoolid, avaliku sektori asutused, mittetulundusühingud või äriühingud.

Doktorikoolid tegutsevad 2016. aastast (kuni 2022) „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ meetme "Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" ehk "Asutuste Strateegilise Arengu toetamise“ ehk ASTRA raames. Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Hetkel tegutseb 13 doktorikooli, milles osalevad kuus Eesti ülikooli: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool. Tallinna Ülikoolis tegutseb 10 doktorikooli. Iga doktorikooli partnerite vahel sõlmiti konsortsiumileping ja iga doktorikooli juhtimiseks moodustati kuni 9-liikmeline doktorikooli nõukogu. Nõukogu töös võib sõnaõigusega osaleda üks nominaalaja piires olev doktorant igast partnerülikoolist.

Doktorikoolide eesmärgid

Doktorikoolide eesmärgiks on toetada valdkonna doktoriõppe ja -kavade arendamist ülikoolides, kaasates võimalikult paljusid Eesti ülikoolides õppivaid doktorante. Sellest lähtuvalt viiakse doktorikoolide raames läbi tegevusi viies tegevuste grupis, kusjuures mõnede tegevuste puhul eeldatakse ka doktorikoolide vahelist koostööd.


1. Õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamine

Näiteks erialased ühisseminarid, intensiivkursused, talve- ja suvekoolid, doktorantide konverentsid. Eesmärgiks on kaasa aidata doktorantide rahvusvaheliste ja interdistsiplinaarsete suhtevõrgustike loomisele; arendada avaliku esinemise oskusi ja teisi ülekantavaid pädevusi; orienteerumist laiemalt teadusmaastikul ning interdistsiplinaarse koostöö oskust. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös.

2. Erialase ja erialadevahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamine

Näiteks erialase eneseväljenduse oskuse arendamine, akadeemilise kirjutamise ning eesti keeles populaarteadusliku kirjutamise arendamine, doktorantide teadmiste laiendamine autoriõigustest ja IO kaitsest; teadmussiirdest. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös.

3. Doktoriõppe ja tööturu vastastikuste seoste laiendamine

Näiteks doktorantide projektid ettevõtetes, infopäevad, uurimisteemade “talgud” ettevõtetega, aga ka era- ja avaliku sektori (nii kodumaise kui välismaise) kaasjuhendajate ja konsultantide kaasamine.

4. Tegevused õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmiseks doktoriõppes

Näiteks erinevad õpetamis-ja juhendamisalased koolitused, aruteluseminarid, hea praktika vahetamine jms. Tegevusi kavandatakse doktorikoolide koostöös nii mõistlikuma korralduse (rohkem osalejaid) kui interdistsiplinaarsuse väärtustamise eesmärgil.

5. Teaduse ja doktoriõppe populariseerimisega seotud tegevused

Tegevused, mis on suunatud nii doktoriõppe ja teadustöö populariseerimisele võimalike tulevaste doktorantide leidmiseks kui laiemalt teadlikkuse suurendamiseks era- ja avalikus sektoris. Sh näiteks magistrantide kaasamine doktorikoolide tegevustesse (suve- ja talvekoolidesse).

Doktorikoolid ja kontakt

Tallinna Ülikoolis tegutseb 10 doktorikooli. Igal doktorandil on õigus kuuluda doktorikooli. Doktorant saab korraga kuuluda ainult ühte doktorikooli. Doktorikoolide liikmeks määratakse vaikimisi iga doktorikooli kuuluval õppekaval juba õppiv ja sellele õppima asuv doktorant. Osade doktorikoolidega liitumiseks on vaja esitada sooviavaldus. Täpsemat infot liitumise kohta saate küsida doktorikooli kontaktisikult.

Doktorikool Õppekavad Juhtpartner TLÜ esindaja Kontakt
Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool (BBDK) Analüütiline biokeemia Ruth Shimmo Tiina Aavik, tiina.aavik....at....tlu.ee
Eesti matemaatika ja statistika doktorikool (EMSDK) Infoühiskonna tehnoloogiad Andi Kivinukk Pirje Jürgens (pirje.jurgens....at....tlu.ee)
Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK) Füüsika prof Tõnu Laas Tiina Aavik, tiina.aavik....at....tlu.ee
Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool (HKTDK) Kasvatusteadused TLÜ Katrin Niglas, prof Larissa Jõgi Tiina Anspal, tiina.anspal....at....tlu.ee
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool (IKTDK) Infoühiskonna tehnoloogiad TTÜ prof David Lamas Pirje Jürgens (pirje.jurgens....at....tlu.ee)
Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool (KFSDK) Lingvistika prof Anna Verschik, Kristel Toom Doris Feldmann, doris.feldmann....at....tlu.ee
Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool (KTKDK) Ajalugu, Kultuuride uuringud TLÜ prof Marek Tamm, Tõnu Viik Doris Feldmann, doris.feldmann....at....tlu.ee
Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool (KSTDK) Sotsiaaltöö, Tervisekäitumine ja heaolu, Demograafia, Psühholoogia, Sotsioloogia prof Airi Värnik, prof Merike Sisask

Tiina Aavik, tiina.aavik....at....tlu.ee;

Victoria Vinckler, victoria.vinckler....at....tlu.ee

Maateaduste ja ökoloogia doktorikool (MTÖDK) Ökoloogia prof Tiiu Koff Tiina Aavik, tiina.aavik....at....tlu.ee
Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool (MTIDK) Riigi- ja poliitikateadused Peeter Selg Victoria Vinckler, victoria.vinckler....at....tlu.ee

Doktorikoolide ühisüritused

Osa doktorikoolide tegevusi viiakse läbi doktorikoolide koostöös. Täpsemat infot ürituste kohta leiate doktorikoolide kodulehtedelt.

November 2017

EMTA lavakunstikooli ja Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli koostöös toimub ajavahemikus oktoober 2017 – mai 2018, kord kuus, kl 12.00–15.30 loengusari RUUM. Rohkem infot siin.

Detsember 2017

8.detsembril toimub Tartu Ülikooli ruumides KTKDK ja KFSDK oskuskoolitus ajajuhtimise teemal. Rohkem infot ja registreerumine siin

Jaanuar 2018

15.-19. jaanuaril 2018 toimub Nelijärve Puhkekeskuses Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli ja Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli ühisüritusena kirjutamislaager. Kirjutamislaager pakub hea võimaluse töötada väitekirja või teadusartikli kallal segamata ja toetavas keskkonnas. Oodatud on kõik KTKDK ja KFSDK doktorandid ja nende juhendajad! Registreeruda saab kuni 24. detsembrini siin

Veebruar 2018

5.-9. veebruaril 2018 korraldab Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool (KTKDK) koostöös Keeleteaduse filosoofia ja semiootika doktorikooliga (KFSDK) Tartu Ülikoolis talvekooli “Fact and Method: data, borders and interpretation”.Talvekooli plenaarloengud ja järgnevad diskussioonid on avalikud. Kõik huvilised on oodatud! Loengud toimuvad Jakobi 2–226 ringauditooriumis Tartus. Rohkem infot siit.

Märts 2018

KTKDK ja KFSDK kirjutamislaagritesse on oodatud doktorikoolide kõikide partnerasutuste doktorandid ja juhendajad. Märtsikuine kirjutamislaager toimub 22.-25. märts 2018. Rohkem infot peagi.

Juuni 2018

6.-8. juunil 2018 toimub kultuurievolutsiooni teemaline konverents Tartus. Huvilised eri valdkondadest on oodatud nii esinema kui osalema-kuulama. Esinemisvõimalus on nii ettekande kui plakati vormis. Teese arvustavad valdkonna asjatundjad. Teeside tähtaeg: 14.02.2018. Rohkem infot leiate konverentsi kodulehelt.

KTKDK ja KFSDK kirjutamislaagritesse on oodatud doktorikoolide kõikide partnerasutuste doktorandid ja juhendajad. Juunikuine kirjutamislaager toimub 11.-15. juuni 2018.

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool korraldab 25. juunil 2018 kraadiõppuritele ja noorteadlastele mõeldud huumoriuurimise-teemalise seminaripäeva. Seminaripäev, mis eelneb rahvusvahelisele ISHS (International Society for Humor Studies) konverentsile Tallinna Ülikoolis (26.-29. Juuni 2018), toob huviliste ette tunnustatud teadlased. Rohkem infot leiate siit. Registreerumine toimub siin