Esileht - TEADUS - Teadus arvudes

Teadus arvudes

Joonis5_15.jpg

                                   Kõrgetasemelised teaduspublikatsioonid (ETIS-e kategooriad 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1) 

 

2011

2012

2013

2014*

2015*

Arv TLÜs kokku

479

497

560

571

567

Arv akadeemilise töötaja kohta

1,17

1,19

1,23

1,26

1,35

Allikas:  publikatsioonide (1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1) väljavõte ETISest seisuga 28.03.15, 2015.aasta andmed seisuga 10.06.2016 ja avalik-õiguslike ülikoolide poolt Rektorite Nõukogule esitatud andmed personali kohta aastalõpu seisuga

* Alates 2014.aastast seoses ETIS teadustegevuse tulemuste klassifikaatori muutumisega klass 2.1 ei ole enam varasemate aastatega võrreldav, seetõttu seda andmetes ei kajastata

Joonis1_15.jpg

Joonis2_15.jpg

Joonis2a_2015.jpg

Joonis3_15.jpg

 

Joonis3a_15.jpg

 

Joonis6_15.jpg

TLÜ mahukamad rahvusvahelised ja interdistsiplinaarsed teadusprojektid 2015.aastal

Projekti nimetus ja rahastaja Finantseerijapoolse rahastamise kogumaht TLÜle EUR  Projekti kestus  Osalevad akadeemilised üksused TLÜ-s
Cross-Border Educational Innovation thru Technology-Enhanced Research,  EL Horisont 2020 Era Chair (TAU15034)         2 396 363 10.07.2015-09.06.2020 Haridusteaduste Instituut (projekti juht PhD Tobias Ley)
Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer, EL Horisont 2020 (AU/14714           651 281 01.05.2015-30.04.2018 Ühiskonnateaduste instituut Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus (projekti juht PhD Marge Unt)
Learning Layers - Scaling up Technologies for Informal Learning in SME Clusters, EL 7 Raamprogramm (AU/10212)            639 120 01.11.2012-31.10.2016 Digitaaltehnoloogiate Instituut (projekti juht PhD Tobias Ley)
Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement, EL 7 Raamprogramm (AU/7211            451 030 01.06.2011-30.09.2015 Ühiskonnateaduste instituut (projekti juht PhD Airi-Alina Allaste)
SHARE Eesti, Haridus- ja Teadusministeerium, Teaduse rahvusvahelistumise programm (RU/314)            418 203 16.11.2011-31.08.2016 Ühiskonnateaduste Instituut Eesti demograafia keskus (projekti juht PhD Luule Sakkeus
Post-Soviet Tensions: A Training Programme in Post-Soviet Affairs for Early Career Researchers, EL 7 Raamprogramm Marie Curie, Initial training networks  (ÕA/113            405 033 01.05.2013-30.04.2017 Ühiskonnateaduste instituut (projekti juht PhD Abel Polese)
Imagining Development: A multidisciplinary and multilevel analysis of development policies and their effect in the post-socialist world,  EL 7 Raamprogramm Marie Curie, International Research Staff Exchange Scheme (AU/1813)                 256 000 01.06.2013-01.09.2017 Ühiskonnateaduste instituut (projekti juht PhD Abel Polese)
Developing Test Battery for Assessing Basic School Students’ Psychological Processes and Educating Support Specialists, Norra ja EMP finantsmehhanismide teaduskoostöö toetamine (KA/8914)            253 624 01.07.2014-30.04.2016 Loodus- ja Terviseteaduste Instituut (projekti juht PhD Eve Kikas)
Projekti SHARE 6.laine kaasfinantseerimine, Sotsiaalministeerium (TRU14099)            181 716 18.08.2014-31.12.2015 Ühiskonnateaduste Instituut Eesti demograafia keskus (projekti juht Liili Abuladze
Health Promotion Station – Trainings for Communities, Norra ja EMP finantsmehhanismide teaduskoostöö toetamine (KA/9214)            181 193 01.07.2014-31.12.2015 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht PhD Marju Medar); Haapsalu Kolledž; Balti Filmi ja Meedia, Kommunikatsiooni ja Kunstide Instituut; Loodus- ja Terviseteaduste Instituut
Development of relevant criteria and monitoring methodology of favourable conservation status of the coastal (terrestrial) habitats (EU Nature Directive Annex 1: 1210, 1220, 1230, 1310, 1620, 1640, 2110, 2120, 2130, 2140, 2190 and 2320) in Estonia, Norra ja EMP finantsmehhanismide teaduskoostöö toetamine (TRU14013)            175 848 02.05.2014-30.04.2016 Loodus- ja Terviseteaduste Instituut Ökoloogia keskus (projekti juht PhD Reimo Rivis)
Political and socio-psychological determinants of inclusive integration context and their inter-dependencies,  Norra ja EMP finantsmehhanismide teaduskoostöö toetamine (EMP138)            167 541 03.09.2013-30.04.2017 Ühiskonnateaduste Instituut (projekti juht PhD Raivo Vetik)
Cross-border services for creative adventure learning in the zoos of the Central Baltic Region, SmartZoos, EL Interreg Central Baltic 2014 - 2020 (TRU15126)            157 780 01.09.2015-31.08.2018   Digitaaltehnoloogiate Instituut Haridustehnoloogia keskus (projekti juht PhD Terje Väljataga
Innovative Digital Preservation using Social Search in Agent Environments, DURAFILE, EL 7 Raamprogramm  (RU/9313            156 455 01.10.2013-30.09.2015 Digitaaltehnoloogiate Instituut (projekti juht PhD Tiiu Reimo)
Integration in Southeast Asia: Trajectories of Inclusion, Dynamics and Exclusion, SEATIDE, EL 7 Raamprogramm (AU/713)            150 000 01.01.2013-31.03.2016 Humanitaarteaduste Instituut (projekti juht PhD Karin Dean


Osalemine ülikoolide-vahelistes ning interdistsiplinaarsetes teaduse tippkeskustes, kompetentsikeskustes ja Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardil

Projekti nimetus

Projekti kestus

Osalevad põhiüksused TLÜ-s* ja projekti juht

Eesti-uuringute tippkeskus, uurimisrühm "Oma", "Teise", "Võõra" ja "Vaenlase" paradigma XX saj Eesti kultuurides

2015 - 2023

Humanitaarteaduste instituut,  juht PhD Irina Belobrovtseva

Riiklik Kultuuriteooria tippkeskus

2008 - 2015

Eesti Humanitaarinstituut maastiku-uuringute töörühm *, juht PhD Hannes Palang;   Eesti Humanitaarinstituut nüüdiskultuuri töörühm *, juht [PhD Aili Aarelaid-Tart]

Riiklik tippkeskus "Mesosüsteemide teooria ja rakendused"

2011 - 2015

Matemaatika- ja Loodusteaduste Instituut stohhastiliste protsesside töörühm, juht  PhD Romi Mankin

Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus 

2011 - 2015

Haapsalu Kolledž. Kunstide Instituut, Ökoloogia Instituut, projekti juht Talis Vare

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus 

2011 - 2015

sihtasutuse liige Rakvere Kolledž, juht Kalle Karron

Põlevkivi Kompetentsikeskus

2011 - 2015

Ökoloogia Instituut

Aasia Uuringute Kompetentsikeskus

 2014 - 2015

Eesti Humanitaarinstituut, juht PhD Karin Dean

Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt Eesti Keskkonnaobservatoorium

2011 - 2015

Ökoloogia Instituut, projektijuht PhD Mihkel Kangur ja PhD Margus Pensa

Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt Eesti  e-varamu

2011 - 2015

Akadeemiline Raamatukogu, juht PhD Andres Kollist

Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik

2011 - 2015

Ajaloo Instituut, juht PhD Lembi Lõugas

 * kuni 2015.aastani kestnud projektides näidatud on struktuurireformi eelne põhiüksus

Välisõppejõudude ja -teadlaste kaasatus TLÜ-s 

  2011 2012 2013 2014
Välisõppejõudude ja teadurite arv täistööaja arvestuses 32,4 41,45 42,75 42,5
Välisõppejõudude ja teadurite osakaal (%) 8,5 8,7 9,4 9,4
Välisjuhendajate (sh kaasjuhendajate) osakaal doktoriõppes (%) 7 10 9 8
Välisriikidest pärit doktoritöö oponentide osakaal (%) 45 58 48 25
Välisriikidest pärit järeldoktorite arv 8 9 6 8

 

Osalemine üle-eestilistes ja rahvusvahelistes doktorikoolides ja doktoriõppe võrgustikes 2015.aastal

 Doktorikooli nimi

 Liitumise

 aasta

 Osalevad õppekavad

Põhjamaade infoteaduste doktorikool/Nordic Research School

in Information Studies/NORSLIS

2004 

info- ja kommunikatsiooniteadused

Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool

2005

kasvatusteadused

Maateaduse ja ökoloogia doktorikool

2009

ökoloogia

Euroopa demograafiaalane doktorikool/European Doctoral School on Demography/EDSD

2010

demograafia

Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool (2005 -2010 Käitumis- ja terviseteaduste doktorikool psühholoogia õppekavaga)

(2005), 2010

psühholoogia, sotsiaaltöö, sotsioloogia

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool

2010

kultuuride uuringud, ajalugu, lingvistika

Põhja- ja Baltimaade sotsiaaltöö doktoriõppe võrgustik / Nordic-Baltic Doctoral Network in Social Work

2010

sotsiaaltöö

* lisaks tegutseb alates 2008.aastast loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktoriõpinguid toetav TLÜ tippkeskus "Loodus- ja tehiskeskkonna uuringud"