Esileht - TEADUS - Teadus arvudes

Teadus arvudes

    

Joonis1.jpg

                               Kõrgetasemelised teaduspublikatsioonid (ETIS-e kategooriad 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1) 

 

2012

2013

2014*

2015*

2016*

Arv TLÜs kokku

520

537

571

560

480

Arv akadeemilise töötaja kohta

1,07

1,18

1,26

1,31

1,17

Allikas:  publikatsioonide (1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1) väljavõte ETISest seisuga 25.04.2017.

* Alates 2014.aastast 2.1 ei ole enam varasemate aastatega võrreldav, seetõttu kajastuvad andmetes ainult antud klassifikaatori võrreldavad publikatsioonid

Joonis2_uus.jpg

Joonis3_uus.jpg

Joonis4_uus.jpg

Joonis5_uus.jpg

Joonis6_uus.jpg

 Joonis7.jpg

TLÜ mahukamad rahvusvahelised ja interdistsiplinaarsed teadusprojektid 2016.aastal

Projekti nimetus ja rahastaja Finantseerijapoolse rahastamise kogumaht TLÜle EUR  Projekti kestus  Osalevad akadeemilised üksused TLÜ-s
Cross-Border Educational Innovation thru Technology-Enhanced Research,  EL Horisont 2020 Era Chair (TAU15034)         2 396 363 10.07.2015-09.06.2020 Haridusteaduste Instituut (projekti juht PhD Tobias Ley)
Reduction of CO2 emissions by restoring degraded peatlands in Northern European Lowland, EL Life+ Climate mitigation (TRU16133) 1 156 513 01.07.2016-30.06.2021   Loodus- ja terviseteaduste instituut ökoloogia keskus (projekti juht PhD Mati Ilomets)
Human rights – mutually raising excellence, EL Horisont 2020, Twinning (TAU15135) 1 014 675 31.01.2016-01.02.2019 Ühiskonnateaduste instituut, juhtpartner (projekti juht PhD Mart Susi
Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer, EL Horisont 2020 (AU/14714           651 281 01.05.2015-30.04.2018 Ühiskonnateaduste instituut Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus, juhtpartner (projekti juht PhD Marge Unt)
Learning Layers - Scaling up Technologies for Informal Learning in SME Clusters, EL 7 Raamprogramm (AU/10212)            639 120 01.11.2012-31.10.2016 Digitaaltehnoloogiate Instituut (projekti juht PhD Tobias Ley)
Cross-Motion, EL Interreg Baltic Sea Region 2014-220 (TKA16018)            516 200 01.03.2016-01.03.2019 Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, juhtpartner (projekti juht Alessandro Nanì
SHARE Eesti, Haridus- ja Teadusministeerium, Teaduse rahvusvahelistumise programm (RU/314)            418 203 16.11.2011-31.08.2016 Ühiskonnateaduste Instituut Eesti demograafia keskus (projekti juht PhD Luule Sakkeus
Post-Soviet Tensions: A Training Programme in Post-Soviet Affairs for Early Career Researchers, EL 7 Raamprogramm Marie Curie, Initial training networks  (ÕA/113            405 033 01.05.2013-30.04.2017 Ühiskonnateaduste instituut (projekti juht PhD Abel Polese)
Imagining Development: A multidisciplinary and multilevel analysis of development policies and their effect in the post-socialist world,  EL 7 Raamprogramm Marie Curie, International Research Staff Exchange Scheme (AU/1813)                 256 000 01.06.2013-01.09.2017 Ühiskonnateaduste instituut (projekti juht PhD Abel Polese)
Developing Test Battery for Assessing Basic School Students’ Psychological Processes and Educating Support Specialists, Norra ja EMP finantsmehhanismide teaduskoostöö toetamine (KA/8914)            253 624 01.07.2014-30.04.2016 Loodus- ja Terviseteaduste Instituut (projekti juht PhD Eve Kikas)
Aligning professional future-oriented training on health promotion to boost development and economic growth in Läänemaa and Helsinki-Uusimaa regions, EL Interreg Central Baltic Programm 2014–2020 (TRU16105)            235 014 01.07.2016-31.12.2019 Haapsalu kolledž, juhtpartner (projekti juht Heli Kaldas)
Development of relevant criteria and monitoring methodology of favourable conservation status of the coastal (terrestrial) habitats (EU Nature Directive Annex 1: 1210, 1220, 1230, 1310, 1620, 1640, 2110, 2120, 2130, 2140, 2190 and 2320) in Estonia, Norra ja EMP finantsmehhanismide teaduskoostöö toetamine (TRU14013)            175 848 02.05.2014-30.04.2016 Loodus- ja Terviseteaduste Instituut Ökoloogia keskus (projekti juht PhD Reimo Rivis)
Encouraging Lifelong Learning for an Inclusive and Vibrant Europe, EL Horisont 2020: YOUNG-3-2015 (TAU16076)   175 341  01.10.2016-01.10.2019 Ühiskonnateaduste instituut rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus (projekti juht PhD Ellu Saar)
Political and socio-psychological determinants of inclusive integration context and their inter-dependencies,  Norra ja EMP finantsmehhanismide teaduskoostöö toetamine (EMP138)            167 541 03.09.2013-30.04.2017 Ühiskonnateaduste Instituut, juhtpartner (projekti juht PhD Raivo Vetik)
Cross-border services for creative adventure learning in the zoos of the Central Baltic Region, SmartZoos, EL Interreg Central Baltic 2014 - 2020 (TRU15126)            157 780 01.09.2015-31.08.2018   Digitaaltehnoloogiate Instituut Haridustehnoloogia keskus, juhtpartner (projekti juht PhD Terje Väljataga
Adult Education as a Means to Active Participatory Citizenship, EL Horisont 2020: YOUNG-3-2015 (TRU16008) 153 979 01.02.2016-31.12.2018 Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus (projekti juht PhD Kai Pata)
Integration in Southeast Asia: Trajectories of Inclusion, Dynamics and Exclusion, SEATIDE, EL 7 Raamprogramm (AU/713)            150 000 01.01.2013-31.03.2016 Humanitaarteaduste Instituut (projekti juht PhD Karin Dean


Osalemine ülikoolide-vahelistes ning interdistsiplinaarsetes teaduse tippkeskustes, kompetentsikeskustes, Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardil ja doktorikoolides

Projekti nimetus

Projekti kestus

Osalevad põhiüksused TLÜ-s* ja projekti juht

Eesti-uuringute tippkeskus, uurimisrühm "Oma", "Teise", "Võõra" ja "Vaenlase" paradigma XX saj Eesti kultuurides

2015 - 2023

Humanitaarteaduste instituut,  juht PhD Irina Belobrovtseva

Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus 

2012 - 2019

Haapsalu Kolledž, Loodus- ja terviseteaduste instituut, projekti juht Talis Vare

Põlevkivi Kompetentsikeskus

2012 - 2019

Loodus- ja terviseteaduste instituut Ökoloogia keskus

Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt Eesti Keskkonnaobservatoorium

2011 - 2020

Loodus- ja terviseteaduste instituut Ökoloogia keskus, projektijuht, projektijuht PhD Mihkel Kangur ja PhD Margus Pensa

Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt Eesti  e-varamu

2011 - 2019

Akadeemiline Raamatukogu, juht PhD Andres Kollist

Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik

2011 - 2021

Arheoloogia teaduskogu, juht PhD Lembi Lõugas

Doktorikool Biomeditsiin ja biotehnoloogia

2016 - 2022

Loodus- ja terviseteaduste instituut, TLÜ esindaja doktorikooli nõukogus PhD Ruth Shimmo

Õppekava: Analüütiline biokeemia

Doktorikool Eesti matemaatika ja statistika

2009-2022

Digitehnoloogiate instituut, TLÜ esindaja doktorikooli nõukogus PhD Andi Kivinukk

Õppekava: Infoühiskonna tehnoloogiad

Doktorikool Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad

2016-2022

Loodus- ja terviseteaduste instituut, TLÜ esindaja doktorikooli nõukogus PhD Tõnu Laas

Õppekava: Füüsika

Doktorikool Haridus- ja kasvatusteadused, TLÜ juhtpartner

2005-2022

Haridusteaduste instituut, TLÜ esindajad doktorikooli nõukogus PhD Katrin Niglas ja PhD Larissa Jõgi

Õppekava: Kasvatusteadused

Doktorikool Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

2016-2022

Digitehnoloogiate instituut, TLÜ esindaja doktorikooli nõukogus PhD David Lamas

Õppekava: Infoühiskonna tehnoloogiad

Doktorikool Keeleteadus-, filosoofia ja semiootika

2009-2022

Humanitaarteaduste instituut, TLÜ esindajad doktorikooli nõukogus PhD Anna Verschik ja Kristel Toom

Õppekava: Lingvistika

Doktorikool Kultuuriteadused ja kunstid, TLÜ juhtpartner

2010-2022

Humanitaarteaduste instituut, TLÜ esindajad doktorikooli nõukogus PhD Marek Tamm ja PhD Tõnu Viik

Õppekava: Ajalugu, Kultuuride uuringud

Doktorikool Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteadused

2010-2022

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ühiskonnateaduste instituut, TLÜ esindajad doktorikooli nõukogus PhD Airi Värnik ja PhD Merike Sisask

Õppekavad: Sotsiaaltöö, Tervisekäitumine ja heaolu, Demograafia, Psühholoogia, Sotsioloogia

Doktorikool Maateadused ja ökoloogia

2009-2022

Loodus- ja terviseteaduste instituut, TLÜ esindaja doktorikooli nõukogus PhD Tiiu Koff

Õppekava: Ökoloogia

Doktorikool Majandusteadus ja innovatsioon

2016-2022

Ühiskonnateaduste instituut, TLÜ esindaja doktorikooli nõukogus PhD Peeter Selg

Õppekava: Riigi- ja poliitikateadused

Põhja- ja Baltimaade sotsiaaltöö doktoriõppe võrgustik / Nordic-Baltic Doctoral Network in Social Work

2010

Õppekava: Sotsiaaltöö

Euroopa demograafiaalane doktorikool / European Doctoral School of Demography / EDSD

2010

Õppekava: Demograafia

 

Välisõppejõud ja -teadlased TLÜ-s 

  2012 2013 2014 2015 2016
Välisõppejõudude ja teadurite arv täistööaja arvestuses 41,45 42,75 42,5 37,88 45,3
Välisõppejõudude ja teadurite osakaal (%) 8,7 9,4 9,4 9 11,1