Esileht

Teaduskeele konverents

IV eesti teaduskeele konverents

Tallinna Ülikoolis 2.–3. detsembril 2016


Tallinna Ülikoolis korraldataval konverentsil osaleb ülikoolide ja teadus-asutuste õppejõude, teadureid, doktorante, üliõpilasi, teadustekstide tõlkijaid, toimetajad jt. Erialati-valdkonniti tuleb jutuks biokeemia, keskkonnakaitse, keeleteadus, merendus, metroloogia, muusika, poliitika, raamatupidamine, semantika, terminoloogia, õigusteadus ja riivamisi muudki.


Kutsutud kõneleja, TLÜ humanitaarteaduste instituudi Itaalia uuringute ja semiootika professor Daniele Monticelli avardab vaadet teaduse mitme-keelsusele itaalia üld- ja oskuskeelekorraldust tutvustades.

Ettekandeis käsitletakse eesti teadus- ja üldkeele vastastikmõju, terminivara otstarbekust ning erialateksti mõistetavust kõrgkooliõpikuis jm õppe-vahendeis. Eritletakse üliõpilastööde ja doktoriväitekirjade, teadusartiklite ja monograafiate keeletarvitust. Arutletakse, kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada.

Peale ettekannete korraldatakse kaks töötuba: ühes mõtiskletakse, kuidas mistahes valdkonna uurimisteemat täpselt ja lühidalt sõnastada, teises püütakse uue tehnoloogia võimalustega esile kerkivaile mõisteile leida otstarbekaid termineid. Minisümpoosionil keskendutakse loovuse mõistestiku mitmetahulisele vaatlusele eelkõige muusikateaduse kaudu, otsides sellest kõnelemiseks sobivaid oskuskeelendeid.

Konverentsi kava on siin. Ettekannete ja töötubade lühituvustusi saab lugeda siit.

Osaleda saab tasuta, kuid palume registreeruda hiljemalt 30. novembril 2016. Registreerida saab SIIN.

Konverentsi korraldab TLÜ teaduskeelekeskus koostöös TLÜ konverentsikeskusega. Toetavad riiklik „Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017“ ja TLÜ humanitaarteaduste instituudi uuringufond.

Lisateave:


Peep Nemvalts, dr. phil.
konverentsi sisutoimkonna esimees
TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja


Peep.Nemvalts....at....tlu.ee

6409 337