Esileht

Teaduskeele konverents

IV eesti teaduskeele konverents

Tallinna Ülikoolis 2.–3. detsembril 2016

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist.

Ootame osalema kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala õppejõude, teadureid, doktorante ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid.

Kutsutud kõneleja,
TLÜ humanitaarteaduste instituudi Itaalia uuringute ja semiootika professor Daniele Monticelli, annab ülevaate itaalia üld- ja oskuskeelekorraldusest.

Käsitletavana on oodatud (välistamata muud eesti teaduskeelt puudutavat):

 • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused
 • kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või nende kokkuvõtete eesti keele eritelu, sh juhendaja seisukohast
 • kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja
  kuidas seda looma õpetada, sh akadeemilise eesti keele õppe olukord
 • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk, sh kirjutaja või toimetaja
  seisukohast
 • teadus- ja üldkeele vastastikmõju

Võimalikke käsitlustasandeid: tekst – lause – üld- ja oskussõnavara.

Ettekande pikkus kuni 20 minutit (+ arutelu). Teretulnud on ka vaatmikud.
Ettekande või vaatmiku lühitutvustust (teese) palume 30. oktoobriks 2016 mahus kuni 2500 tärki (v.a allikaviited) docx või odt vormingus aadressil teaduskeel2016....at....tlu.ee.
Pakutu vastuvõtmisest teatame 1. novembriks.

NB!
Konverentsiga seoses saab korraldada ka mistahes valdkonna või eriala eesti teaduskeele probleemistikule keskenduva minisümpoosioni või töötoaSellekohane soov (pealkiri, teema lühitutvustus, teemajuhi nimi, eeldatav kestus) palun saata aadressil Peep.Nemvalts....at....tlu.ee 30. oktoobriks 2016.

Osalemine on tasuta, kuid palume registreeruda hiljemalt 28. novembril 2016. Registreerida saab SIIN.

Korraldab TLÜ teaduskeelekeskus
koostöös
riikliku „Eestikeelse terminoloogia programmi 2013–2017“
ja TLÜ konverentsikeskusega

Konverentsi sisutoimkond

Peep Nemvalts

Halliki Põlda
Peeter Tinits

Lisateave:

Peep Nemvalts, dr. phil.
TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja
Peep.Nemvalts....at....tlu.ee
6409 337

TLÜ teaduskeelekeskuse senised konverentsid

 • I eesti teaduskeele konverents 2009
 • Rahvusvaheline konverents „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses“ 2011
 • II eesti teaduskeele konverents 2012
 • III eesti teaduskeele konverents 2014

Täpsemalt vt teaduskeelekeskuse võrgukodust.