Esileht - Konverentsikeskus - Toimunud konverentsid - Teaduskeele konverents

Teaduskeele konverents

III eesti teaduskeele konverents

Tallinna Ülikoolis 5.–6. detsembril 2014

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist.

Kutsume osalema kõikide kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala õppejõude, teadureid, doktorante ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid.

Konverentsi põhiettekandjad

Konverents on tasuta.

Konverentsi ajakava leiab SIIT.

Krimpas. Kreeka terminoloogiakehamid ha tänapäeva kreeka oskuskeele eripära

Kruusamägi, Noorma, Voolaid. Viimane lahing eesti reaalteaduskeele pärast

Kulu, Kübarsepp. Terminiarendusest TTÜ-s: kõrgkooliõpiku "Materjalitehnika" näitel

Laaneots. Suuruste väärtused ja määramatus

Lock. Mõistete ja konseptsioonide tõlkimise ja ülekandmise problemaatikast

Nemvalts. Erialaüleste terminite mõistesisu teadus- ja üldkeeles

Nemvalts. Käsileht  - Erialaüleste terminite mõistesisu teadus- ja üldkeeles

Pai. Tõlkimine ja terminitöö Euroopa Komisjoni eesti keele osakonnas

Piirsalu, Sõrmus, Lilienberg. Oskussõnavara tervishoiualastes teadustekstides

Reinsalu E. Kuidas luua kõlavat ja täpset oskussõna

Reinsalu R. Kuidas viidata teadustekstis iseendale

Selke. Plokkflöödi rühmatöö metoodika oskussõnu

Sepp. Üliõpilaste ja õpilaste uurimistöö juhendamise kogemused

Sõstra. Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste lõputööde kokuvõtete eesti keel

TLÜ teaduskeelekeskuse senised konverentsid: 

  • I eesti teaduskeele konverents 2009, vt
    • Eesti teaduskeel ja terminikorrastus 2011. Koostanud ja toimetanud Peep Nemvalts. Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised 13, TLÜ teaduskeelekeskuse köide 1. Tallinn, 173 lk.
  • Rahvusvaheline konverents „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses
    ja arutlusring „Raalinduse ja sidetehnika eesti oskussõnad“ 2011, vt
  • II eesti teaduskeele konverents 2012, vt

 

 

 Lisateave:

Peep Nemvalts
Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskuse juhataja
Peep.Nemvalts....at....tlu.ee
6409 337