Esileht

Teaduskeele konverents

V eesti teaduskeele konverents

Tallinna Ülikoolis 1.–2. detsembril 2017


Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrg­haridus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. 

Ootame osalema kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala õppejõude, teadureid, doktorante ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid.

Kutsutud kõneleja, TLÜ humanitaarteaduste instituudi    Jaapani uuringute lektor Maret Nukke annab ülevaate jaapani teaduskeelest.

Käsitletavana on oodatud (välistamata muud eesti teaduskeelt puudutavat):

 • teadus- ja üldkeele vastastikmõju
 • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk, sh kirjutaja või toimetaja seisukohast
 • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused
 • kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või
  nende kokkuvõtete eesti keele eritelu, sh juhendaja seisukohast
 • kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh akadeemilise eesti keele õppe olukord
 • teadusteksti tõlkimine eesti keelde ja eesti keelest võõrkeelde

Võimalikke käsitlustasandeid: tekst – lause – üld- ja oskussõnavara. 

Ettekande pikkus kuni 20 minutit (+ arutelu). Teretulnud on ka vaatmikud. Ettekande või vaatmiku lühitutvustust (teese) palume 25. oktoobriks 2017 mahus kuni 2500 tärki (v.a allika­viited) docx või odt vormingus aadressil  teaduskeel2017....at....tlu.ee. Pakutu vastuvõtmisest teatame 7. novembriks.

NB!
Konverentsiga seoses saab korraldada mistahes valdkonna või eriala eesti teaduskeele probleemistikule keskenduva minisümpoosioni või töötoa. Sellekohane soov (pealkiri, teema lühitutvustus, teemajuhi nimi, eeldatav kestus) palun saata aadressil Peep.Nemvalts....at....tlu.ee 25. oktoobriks 2017.

Osalemine on tasuta, kuid palume registreeruda hiljemalt 27. novembril 2017 SIIN.

Korraldab TLÜ teaduskeelekeskus
koostöös
riikliku „Eestikeelse terminoloogia programmi 2013–2017“
ja TLÜ konverentsikeskusega


Konverentsi sisutoimkond 

Peep Nemvalts, esimees
Kais Allkivi
Norman Kuusik


Lisateave:


Peep Nemvalts, dr. phil.
TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja
Peep.Nemvalts....at....tlu.ee
6409 337


TLÜ teaduskeelekeskuse senised konverentsid

 • I eesti teaduskeele konverents 2009
 • Rahvusvaheline konverents „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses
  2011
 • II eesti teaduskeele konverents 2012
 • III eesti teaduskeele konverents 2014
 • IV eesti teaduskeele konverents 2016

Täpsemalt vt teaduskeelekeskuse võrgukodust.