Esileht - Teadusosakond

Teadusosakond

Osakonna missioon on parimal ja innukaimal kombel kaasa aidata ülikooli arendamisele ja tuntusele, juhtimiskvaliteedi tõusule, teadus- ja arendustegevuse edukusele, mahu ja efektiivsuse kasvule.

Osakonna põhiülesanded on:

  • esindada ülikooli teadus- ja arendusalaseid huve;
  • koordineerida ülikoolisiseseid arendusprojekte ja konkursse;
  • hallata ülikooli juhtimiseks vajalikke teadus- ja arendustegevuse alaseid andmebaase ning koostada vastavaid analüüse;
  • levitada teadus- ja arendustegevust ning selle finantseerimis-võimalusi puudutavat informatsiooni;
  • nõustada teadus- ja arendusprojektide taotlejaid taotlemisel, teostajaid projektide läbiviimisel ning hallata vastavaid lepingud;
  • korraldada teadus- ja arendustegevuse alast aruandlust;
  • arendada doktoriõppe alaseid tegevusi ja toetada doktorikoolide omavahelist koostööd;
  • nõustada ülikooli akadeemilisi üksusi doktoriõppe läbiviimisel;
  • korraldada doktoritööde kaitsmisi ja kirjastada Tallinna Ülikoolis kaitstavaid doktoritöid.
Võta ühendust

E-post: tao....at....tlu.ee
Postiaadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn

Asume Terra hoone 3. korrusel ruumides T-316, T-317 ja T-318.