Esileht - Teadusosakond - Konkursid

Konkursid

Tallinna Ülikool korraldab oma teadlaste, doktorantide ja üliõpilaste teadus- ja rakendusliku tegevuse ergutamiseks ja tunnustamiseks erinevaid konkursse.

Tallinna Ülikooli teadusosakond korraldab igal aastal üliõpilaste üleülikoolilist teadustööde konkurssi. Konkursi korraldamise eesmärgiks on väärtustada ja stimuleerida üliõpilaste teadustegevust ning avaldada tunnustust väljapaistvaid teadustulemusi saavutanud üliõpilastele ja nende juhendajatele. 

Koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga korraldab ülikool rakenduslike uurimistööde konkurssi.

Täiendavalt korraldatakse silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku ja loomingulise projekti konkurssi, mille eesmärgiks on motiveerida Tallinna Ülikooli töötajaid kõrgetasemeliseks uurimis- ja loometööks ning stimuleerida neid senisest enam tutvustama oma erialaseid saavutusi ja rakendama uurimistöö tulemusi õpikute koostamisel. Eelmise aasta võitjatega saate tutvuda siin.

Aastatel 2005-2015 korraldati kõige ettevõtlikumaid teadlasi ning instituute ja kolledžeid. Võitjad selgitati välja tulemusnäitajate põhjal.