Esileht - Teadusosakond - Konkursid - Kõige ettevõtlikuma teadlase ning instituudi ja kolledži konkurss

Kõige ettevõtlikuma teadlase ning instituudi ja kolledži konkurss

Alates 2005. aastast tunnustab Tallinna Ülikooli oma kõige ettevõtlikumaid teadlasi ning instituute ja kolledžeid. Võitjad selgitatakse välja tulemusnäitajate põhjal.

Konkursi võitjad
AastaEttevõtlikud teadlasedEttevõtlikud instituudid ja kolledžid
2014

Valdo Liblik, Ökoloogia Instituut

Ajaloo Instituut

Ökoloogia Instituut 

2013

Aado Keskpaik, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut

Valdo Liblik, Ökoloogia Instituut

Informaatika Instituut

Balti Filmi- ja Meediakool

Ökoloogia Instituut

2012

Valdo Liblik, Ökoloogia Instituut

Kaja Tampere, Kommunikatsiooni Instituut

Informaatika Instituut

2011 Erik Terk, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut Ökoloogia Instituut
2010 Mati Ilomets, Ökoloogia Instituut Eesti Demograafia Instituut
2009

Mart Laanpere, Informaatika Instituut, haridustehnoloogia keskus

Valdo Liblik, Ökoloogia Instituut

Informaatika Instituut

Ökoloogia Instituut

Psühholoogia Instituut

2008 Hannes Palang, Eesti Humanitaarinstituut Psühholoogia Instituut
2007

Rein Haljand, Terviseteaduste ja Spordi Instituut

Mart Laanpere, Informaatika Instituut, haridustehnoloogia keskus

Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut

Ökoloogia Instituut

2006

Krista Loogma, Haridusuuringute Instituut

Raivo Vetik, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut

Kasvatusteaduste osakond

Informaatika osakond

2005 Mart Laanpere, Informaatika osakond, haridustehnoloogia keskus Haapsalu kolledž
Konkursi reeglid

Aasta kõige ettevõtlikumad teadlased ning instituudid ja kolledžid selgitatakse välja tulemusnäitajate põhjal.

Tulemusnäitajad kõige ettevõtlikuma instituudi/ kolledži valimisel:

  • Era-, avaliku ja mittetulundussektori partneritega sõlmitud lepingute arv,
  • Majandusaasta tulemiaruandes kajastatud tekkepõhine tulu, sh teadus- ja arendustegevuse lepingutest, konsultatsiooniteenustelt, testimis- ja analüüsiteenustelt ning intellektuaalomandi müügist.

Tulemusnäitajad kõige ettevõtlikuma teadlase valimisel:

  • Käimasolevate teadus- ja arendusprojektide arv, milles töötaja on koordinaator/ vastutav täitja;
  • Lisandunud uute teadus- ja arendusprojektide arv, milles töötaja on koordinaator/ vastutav täitja;
  • Konsultatsiooni-, testimis-, analüüsi- jt teadmusteenuste nimetuste arv, mille osutamisel töötaja on osalenud;
  • Intellektuaalomandi müük.
Võta ühendust

Merilyn Rannat
Teaduskorralduse spetsialist 
Telefon: 640 9140
E-post: merilyn.rannat....at....tlu.ee