Esileht - Teadusosakond - Konkursid - Rakenduslike uurimustööde konkursi võitja 2017 on Tiina Liivamägi diplomitöö

Rakenduslike uurimustööde konkursi võitja 2017 on Tiina Liivamägi diplomitöö

2017. aasta Tallinna Ülikooli rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võitjaks valiti Haapsalu Kolledži Käsitöötehnoloogiad ja disaini eriala vilistlase Tiina Liivamägi poolt kirjutatud diplomitöö "Liiklusteemaline õppemängukomplekt üldhariduskooli I kooliastmele".

Töö väärtuseks peeti otsest rakendatavust, lepingut Maanteeametiga ja kindla rakendusplaani olemasolu. See on ühtlasi nii hariv õppevahend lastele kui reaalne toode, mida müüa ning edasi arendada. Komisjonile meeldis ka see, et antud mängu saab edukalt kasutada nii eesti kui vene lastega. Konkreetse töö plussiks on ka valminud prototüübi kasutamise ja edasiarendamise võimalused, samuti valminud toote hea kasutajamugavus ja disain. Universaalne pildikeel ja märgisüsteem võimaldab õppemängu erinevates keeltes/maades kasutada.

Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurssi viiakse läbi alates 2008. aastast koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga. Otsustuskomisjoni kuuluvad Tallinna Ülikooli, Tallinna Ettevõtlusameti ja ettevõtlussektori esindajad.

Võitja autasustamine toimub Tallinna Ettevõtlusameti korraldataval iga-aastasel Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul Ettevõtluspäeva galal.

Eelmiste aastate võitjad

Aasta

Töö

Autor

2016

Eesti siseveekogude üleujutuskaartide koostamine

Hannes Tõnisson, Aksel Erit, Annika Mikomägi, Reimo Rivis,
Agnes Anderson, Elve Lode, Galina Kapanen, Marko Vainu, Tambet Kikas, Merle Muru

2015

3D värvilehtede prototüüpide kasutatavuse testimine ja toote teostatavusanalüüs

Haridusteaduste Instituudi vilistlane Kätlin Anniko.

2014

Põlevkivi kaevandamisel põhjavee väljapumpamisega kaasnevad keskkonnamõjud ja meetmed nende vähendamiseks

Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi üliõpilane Mariliis Eensalu.

II koha pälvis Sandra Praatsi lõputöö "Viipekeele piltsõnastik pagaritöö eriala õpilastele". III koha sai Anna-Helena Purre  magistritöö "Taimkatte struktuur ja biomass taastaimestataval freesturbaväljal".

2013

V-Ray materjalide ja valgustuse visualiseerimine filmi „Elavad pildid“ näitel"

TLÜ Haapsalu Kolledži rakendusinformaatika üliõpilane Martin Turu.

II koha pälvis TLÜ Psühholoogia Instituudi teaduri Grete Arro eestvedamisel ja Elering AS tellimisel teostatud uuring „Risti aleviku elanike hoiakud 330 kV elektriliini trassi asukoha võimalike variantide suhtes“. III koha sai TLÜ Informaatika Instituudi magistrandi Erkki Pungi töö „Pluss Matek brändiühendus“.

2012

Viipekeel kui suhtlemisvõimalus mobiilsideoperaatori poolt loodud teenuspaketi abil

Kasvatusteaduste Instituudi eripedagoogika osakonna üliõpilane Tiina Tamm

2011

Reliisihalduse protsessi juurutamine finantsettevõtte näitel

Informaatika Instituudi magistrant Pille Rets

2010

Ruumilise mängukonstruktsiooni tooteanalüüs

Teadustöö juht Kasvatusteaduste Instituudi dotsent Mare Müürsepp, töö täitjad Triin Rand ja Marelle Mangus

2009

Õigusinfoportaal www.ius.ee

Haapsalu Kolledži rakendusinformaatika 3. kursuse üliõpilane Jaak Ungro

2008

Jääkreostuse likvideerimisest Eestis ja selle efektiivsemaks muutmine probleemsemate reostuskollete näitel

Keskkonnakorralduse magistant Kristi Graf; juhendajad dotsent Kai Künnis-Beres ning Lembit Talli AS-ist SWECO Projekt