Esileht - Teadusosakond - Konkursid - Tallinna Ülikool kuulutab välja üliõpilaste teadustööde konkursi - 2015/2016 õppeaasta teadustööde konkursi tulemused

2015/2016 õppeaasta teadustööde konkursi tulemused

Tallinna Ülikooli üliõpilaste 2015/2016 õppeaasta teadustööde konkursi tulemused 

Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikooliline konkurss korraldatakse igal aastal eesmärgiga väärtustada ja stimuleerida üliõpilaste teadustegevust ning avaldada tunnustust väljapaistvaid teadustulemusi saavutanud üliõpilastele ja nende juhendajatele.

2015/2016 õppeaasta parimad bakalaureuse- ja magistritööd ning teaduspublikatsioonid valiti viies fookusvaldkonnas: Haridusuuendus, Digi- ja meediakultuur, Kultuurilised kompetentsid, Terve ja jätkusuutlik eluviis, Ühiskond ja avatud valitsemine. Doktoritööd valiti kolmes valdkonnas: loodus- ja täppisteadused, sotsiaalteadused (sh kasvatus- ja terviseteadused), humanitaarteadused (sh ajalugu ja kunstid).

Konkursile laekunud töid hindasid valdkondade põhiselt moodustatud alakomisjonid, kes hindasid tööde praktilist väärtust, teema aktuaalsust, uuenduslikkust, metoodikat ja teadustöö üldist kvaliteeti. Auhinnad määrati neljas kategoorias: doktoritööde, magistritööde, bakalaureusetööde ja teaduspublikatsioonide kategoorias.

Seekord valiti parimateks järgnevad üliõpilastööd:

Doktoritööde kategooria

Parim doktoritöö loodusteadustes: Margit Kaldmäe (2015). Biomarkers for Cardiovascular Disease in Estonian Adults. Loodusteaduste Dissertatsioonid 36, Tallinna Ülikool, Tallinn. Juhendaja: Margus Viigimaa, kaasjuhendajad Margus Annuk ja Tiit Land.

Parim doktoritöö humanitaarteadustes: Heili Einasto (2016). Eesti balleti rajaja Rahel Olbrei: loometegevus, retseptsioon, pärand. Humanitaarteaduste Dissertatsioonid 26, Tallinna Ülikool, Tallinn. Juhendaja: Kristel Pappel.

Parim doktoritöö sotsiaalteadustes: Kadri Aavik (2015). Intersectional Disadvantage and Privilege in the Estonian Labour Market: an Analysis of Work Narratives of Russian-Speaking Women and Estonian Men. Sotsiaalteaduste Dissertatsioonid 98, Tallinna Ülikool, Tallinn. Juhendaja: Triin Roosalu, kaasjuhendaja Andrea Margit Petö.


Teaduspublikatsioonide kategooria

Haridusuuenduse valdkond:

I koht - Anna-Liisa Jõgi, Eve Kikas. (2016). Calculation and word problem-solving skills in primary grades – Impact of cognitive abilities and longitudinal interrelations with task-persistent behavior. British Journal of Educational Psychology, 86, 165–181.

Terve ja jätkusuutlik eluviis valdkond:

I koht – Marju Robal, Tom Brenner, Shingo Matsukawa, Hiroo Ogawa, Kalle Truus, Brian Rudolph, Rando Tuvikene. (2016). Monocationic salts of carrageenans: Preparation and physico-chemical properties. Food Hydrocolloids, 63, 656–667.

(DOI: dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2016.09.032).

II koht – Helen Poska, Martin Haslbeck, Firoz Roshan Kurudenkandy, Erik Hermansson, Gefei Chen, George Kostallas, Axel Abelein, Henrik Biverstål, Sophie Crux, André Fisahn, Jenny Presto, Jan Johansson. (2016). Dementia-related Bri2 BRICHOS is a versatile molecular chaperone that efficiently inhibits Aβ42 toxicity in Drosophila. Biochemical Journal, 473, 3683-3704.

III koht – Kaja Mädamürk, Eve Kikas, Anu Palu. (2016). Developmental trajectories of calculation and word problem solving from third to fifth grade. Learning and Individual Differences, 49, 151-161.


Magistritööde kategooria

Kultuuriliste kompetentside valdkond:

I koht – Pinqing Wu, „Serving Hot Food in Coldness. An Ethnography of Overseas Chinese in Helsinki, Finland“. Juhendaja: Carlo A. Cubero.

II koht – Anu Kalda, „Värvimetafooride tõlkimisest. Empiiriline uurimus Inglise-Eesti suunal“. Juhendaja: Mari Uusküla.

III koht – Vadim Svjatkovski, „Vene Tsaaririigi seadusandlus Narva kaubanduse küsimuses 1704 – 1766“. Juhendaja: Enn Küng.

Terve ja jätkusuutlik eluviis valdkond:

I koht – Oliver Koit, „Hydrological and hydrogeological study of Tuhala karst area“. Juhendajad: Rein Perens, Nataša Viršek Ravbar, Reimo Rivis.

II koht jagamisele – Tanel Vahter, „Krohmseente rakendamine taimekasvu soodustava meetmena“. Juhendajad: Piret Vacht, Märt Nõges.

Aneth Tuurmaa, „Noorte vaimse tervise probleemide ennetamisele ja toimetulekule suunatud mobiilirakenduste testimine kasutajate hulgas ning rakenduste teenustesse integreerimise võimalused“. Juhendaja: Merike Sisask.

III koht jagamisele – Sander Paekivi, „Modelling the competition between three linguisticgroups“. Juhendajad: Astrid Rekker, Neeme Lumi.

Marten-Ingmar Merivee, „Neurotoksilise neonikotinoidse insektitsiidi tiametoksaami subletaalsete dooside mõju metsa- ja põllumajandusmaastikel levinud kasuliku röövtoidulise putuka, süsi-ketasjooksiku käitumisele“. Juhendajda: Rando Tuvikene, Anne Must.

Haridusuuenduse valdkond:

II koht jagamisele - Eve Orgna, „Kultuuridevaheline kohanemine Eestist omaalgatusel Austraaliasse rännanud naiste kogemuste põhjal“. Juhendaja: Triin Roosalu.

Tea Roosvald, „Täiskasvanud õppijate kiusamiskogemus õppegrupis“. Juhendaja: Kristiina Krabi-Klanberg.

Digi- ja meediakultuuri valdkond:

II koht – Doris-Marii Kondrat, “Framing the European Refugee Crisis in Estonian Online News Media”. Juhendaja: Päivi Marjaana Tampere.

III koht – Roger Puks, “Software Tools for Supporting Literature Reviews: An Overview and a Case Study”. Juhendajad: David Jose Ribeiro Lamas, Ilja Šmorgun.

 

Bakalaureusetööde kategooria

Kultuuriliste kompetentside valdkond:

I koht – Madli Keerman, „Enjo kõsai ehk kompenseeritud kohtamine: analüüs läbi feministliku teooria“. Juhendaja: Margit Juurikas.

Haridusuuenduse valdkond:

II koht – Kristiine Lebin, „Kutseõppe HEV õpilaste tööle rakendumise tulemuslikkus Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli näitel“. Juhendaja: Ene Varik-Maasik.

Ühiskond ja avatud valitsemine valdkond:

II koht – Kristina Mering, „Hoiakute konstrueerimine loomadesse Eesti karusnahatööstuse näitel“. Juhendaja: Kadri Aavik.

III koht – Raiko Puustusmaa, „Kohalikele omavalitsustele toetus- ja tasandusfondist eraldatavate riigivahendite administreerimine“. Juhendaja: Aino Kiis.

Terve ja jätkusuutlik eluviis valdkond:

I koht – Karl Markus Wåhlberg, „Liivase pinnasega rannikutel esinevad Natura 2000 elupaigad ja nende seisund Eestis“. Juhendajad: Agnes Anderson, Reimo Rivis, Romil Rõbtšenkov.

II koht – Hanna-Liisa Kappel, „Samblakooslused erinevatel katusematerjalidel Tallinna näitel“. Juhendaja: Elle Rajandu.

III koht – Siim Ots, „Kurtna järvestiku järvede veetasemete aegridade ruumianalüüsi kaardirakendus“. Juhendaja: Jaanus Terasmaa.

Võidutöödest ilmuvad teadusartiklid, mis avaldatakse Tallinna Ülikooli poolt välja antavas elektroonilises kogumikus. Konkursi võitjaid autasustatakse Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde konverentsil.


Palju õnne võitjatele ja juhendajatele!