Esileht - Teadusosakond - Projektide talitus

Projektide talitus

Projektide talitus
 • hangib ja levitab informatsiooni teadus- ja arendustegevuste rahastamisvõimaluste kohta;
 • nõustab teadus- ja arendusprojektide taotlejaid ja elluviijaid kogu projekti elutsükli vältel;
 • haldab teadus- ja arendusprojektide lepinguid ning kannab teadusprojektid Eesti Teadusinfosüsteemi ehk ETIS-esse;
 • korraldab valdkonda puudutavaid infopäevi ja koolitusi;
 • vastutab teaduse populariseerimise eest;
 • vahendab ettevõtetele ja asutustele arendusteenuseid ja uuringuid;
 • koordineerib ESF Mobilitas programmi Tallinna Ülikoolis.
Projektitaotlust koostades ja seda ellu viies
 • palun tutvu eelnevalt "Projektide ja teenuste taotlemise ning elluviimise korraga"
 • registreeri taotlus dokumendihaldusprogrammis WebDesktop
 • registreeri leping või rahastusotsus dokumendihaldusprogrammis WebDesktop
 • kõik projektitööks vajalik info (sh rahastusvõimaluste kohta) on leitav ülikooli siseveebist > Tugiteenused > Teadus
 • kõikide projektitööga seotud küsimuste korral küsi palun abi projektide talituselt.
Võta ühendust

Projektide talitus
E-post:
projektid....at....tlu.ee
Postiaadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn 

Asume Terra hoone 3. korrusel ruumis T318.

Helen Haab
projektide haldamisega seotud üldised küsimused ja projektide nõustamine
E-post: helenh....at....tlu.ee
Telefon: 640 9248

Merle Pajus
projektide nõustaja
E-post: merle.pajus....at....tlu.ee
Telefon: 640 9147

Tanel Mällo
teadusinfo koordineerimine, teaduse populariseerimine
E-post: mallo....at....tlu.ee
Telefon: 640 9249

Airi Roots
projektide finantsnõustaja
E-post: airir....at....tlu.ee
Telefon: 640 9246