Esileht - Teadusosakond

Humanitaarteaduste instituudi doktorandi Ergo Naabi doktoritöö kaitsmine

Toimub: 13.11.2017, kell 12:00-15:00
Koht: M-649, Uus-Sadama 5

13. novembril 2017. aastal algusega kell 12 kaitseb Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Ergo Naab kultuuride uuringute erialal doktoritööd "Ülendamismotiiv ja eshatoloogia presentne aspekt Corpus Paulinum'is: religioonilooline ja kultuuriteoreetiline käsitlus"  ("The Exaltation-motif and Present Aspect of Eschatologiy in Corpus Paulinum: Religion-historical and Cultural-theoretical Analysis").

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli ruumis M-649.

Doktoritöö juhendajad on Tallinna Ülikooli dotsent Jaan Lahe (dr. theol) ning EELK usuteaduse insituudi professor Randar Tasmuth (dr. theol).

Oponendid on Marko Marttila (dr. theol.) ning Tartu Ülikooli emeriitdotsent Peeter Roosimaa (dr. theol.)

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.