Esileht - Teadusosakond

Digitehnoloogiate inst. doktorandi Mohammad Hadi Hedayati doktoritöö kaitsmine

Toimub: 23.04.2018, kell 12:00-15:00
Koht: M-648

23. aprillil 2018. aastal algusega kell 12.00 kaitseb Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Mohammad Hadi Hedayati doktoritööd "Ontology-Driven Reference Model for the Vocational ICT Curriculum Development"("Ontoloogiapõhine etalonmudel info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kutseõppekava arendamiseks").

Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli auditooriumis M-648.

Doktoritöö juhendaja on Tallinna Ülikooli vanemteadur Mart Laanpere.

Oponendid on Tallinna Ülikooli vanemteadur Adolfo Ruiz Calleja ning Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications & Management dotsent Vishal Jain.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.