Esileht - Teadusosakond - Teaduskorralduse talitus

Teaduskorralduse talitus

Teaduskorralduse talituse põhiülesanded on:
  • esindada ülikooli teadus- ja arendusalaseid huve
  • koordineerida ülikoolisiseseid arendusprojekte ja konkursse
  • hallata ülikooli juhtimiseks vajalikke teadus- ja arendustegevuse alaseid teabebaase ning koostada vastavaid analüüse
  • levitada teadus- ja arendustegevust ning selle finantseerimis-võimalusi puudutavat informatsiooni
  • nõustada ETIS-e teadus- ja arendusprojektide taotlejaid taotlemisel, teostajaid projektide läbiviimisel ning hallata vastavaid lepingud ETIS-es
  • hallata ülikooli uuringufondi
  • korraldada teadus- ja arendustegevuse alast aruandlust
  • koordineerida ERF Dora+ programmi ja ERF Mobilitas programmi Tallinna Ülikoolis.
Võta ühendust

E-post: teaduskorraldus....at....tlu.ee

Asume Terra hoone (Narva mnt 25, 10120 Tallinn) 3. korrusel ruumis T317.

Madis Saluveer
Teadustegevuse eelarvestamise ja aruandluse korraldamine.
Siseriikliku teadusrahastuse taotluste ja projektide nõustamine ning taotlusvoorude korraldamine ülikoolis. ETIS-e alane nõustamine, kasutajakontode loomine, peaadministraator.
E-post: madis.saluveer....at....tlu.ee
Telefon: 640 9249

Leelo Ansaar
Teadustegevuse analüüside ja aruannete koostamine.
E-post: leelo.ansaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9146

Heidi Koolmeister 
Tallinna Ülikooli uuringufondi haldamine ja ERF Dora Plus programmi koordineerimine.
E-post: heidi.koolmeister....at....tlu.ee
Telefon: 640 9145

Margit Lillemets
TLÜ-siseste teadusvaldkonna konkursside korraldamine ja läbiviimine. TLÜ teadus- ja arendustegevust puudutavate andmete kinnitamine ETIS-es, kasutajate nõustamine publikatsioonide klassifikaatorite osas.
E-post: margit.lillemets....at....tlu.ee
Telefon: 640 9245