Esileht - Turundus- ja kommunikatsiooniosakond

Osakonnast

Osakonna eesmärk on koordineerida ja kavandada Tallinna Ülikooli turundustegevust ning sise- ja väliskommunikatsiooni, lähtudes ülikooli ühtsest identiteedist ja organisatsiooni põhiväärtustest. Osakonna tegevus toimub kooskõlastatult ja koostöös ülikooli teiste üksustega.

Osakonna tegevused on:

  • ülikooli liikmete ja koostööpartnerite nõustamine oma tegevusvaldkondades
  • ülikooli brändi hoidmine ja arendamine
  • info vahendamine meediale jt ülikooli jaoks olulistele sihtgruppidele (sh pressiteadete väljastamine, kõneisikute leidmine ja artiklite koostamine koostöös meediaväljaannetega)
  • sisekommunikatsiooni korraldamine (sh uudiskirja ja ajakirja väljaandmine, siseveebi haldamine)
  • Eesti-sisese ja rahvusvahelise taseme- ja täiendusõppe turunduse strateegiline planeerimine ning elluviimine
  • loovlahenduste loomine (sh trükiste, reklaamide, roll-upide, bannerite jm kujundamine, bränditoodete väljatöötamine ja tellimine)
  • fotode, videote, lühifilmide ja sotsiaalmeedia tehniliste lahenduste tootmine koostöös partneritega
  • ülikooli sündmuste korraldamine ja esinduskollektiivide tegevuse toetamine
  • partnerlus- ja vilistlassuhete arendamisega seotud tegevuste läbiviimine
  • sise- ja väliskommunikatsiooni ning turundustegevuste tulemuslikkuse ja ülikooli maine analüüsimine
Kontakt

Narva mnt 25, 10120 Tallinn
Asume Terra hoones ruumides T223, T217 ja T320.
Osakonna e-post: pr....at....tlu.ee

Personali kontaktid