Uudised

 • Doktoritöö analüüsis Usāma ibn Lādini sõnumeid

  20.06.2017 08:00

  Täna, 20. juunil kaitseb doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Helen Geršman, kes uuris Saudi Araabiast pärit Usāma ibn Lādini kirjalikke ja suulisi sõnumeid.

  Loe edasi
 • 1 Minuti Loeng - Mis muudab jalakäija liiklushuligaaniks? (Tauri Tuvikene)

  19.06.2017 13:43

  Jalakäijad on sagedased reeglite rikkujad. Kas minnakse punasega või vales kohas üle sõidutee või ületatakse teinekord tee diagonaalselt ja mitte otsemat teed pidi, nagu nõuab liiklusseadus. Või kõnnitakse lihtsalt sõiduteel. Isegi kui jalakäijad on muidu seaduskuulekad, patustatakse mitmete reeglite vastu. Kuidas sellist käitumist mõista?

  Loe edasi
 • Doktoritöö uuris põlenud inimsäilmeid

  19.06.2017 08:01

  Täna, 19. juunil kaitseb doktoritööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Raili Allmäe, kes uuris rauaaegseid põletusmatuseid ja matusekombestikku. Eestis esmakordselt on doktoritöö uurimisallikaks põlenud inimsäilmed.

  Loe edasi
 • Doktoritöö uuris lapsekeskse kasvatuse põhimõtete järgimist lasteaias

  19.06.2017 08:00

  Täna, 19. juunil kaitseb doktoritööd Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktorant Maire Tuul. Ta uuris, kuivõrd on õpetajad omaks võtnud lapsekeskse kasvatuse põhimõtted ja järgivad neid oma pedagoogilises praktikas. Selgus, et lasteaiaõpetajad on üldiselt rahul riiklikus õppekavas toimunud muutustega ning enda hinnangul lähtuvadki nad oma töös enamasti õppekavas toodud lapsekeskse kasvatuse põhimõtetest.

  Loe edasi
 • Õpilaste filmikonkurss "Loodus tuleb linna"

  15.06.2017 09:51

  Tallinna Ülikool ootab 15. oktoobriks õpilaste töid loodusteemalisele filmikonkursile. Eesmärk on innustada lapsi märkama loodust linnakeskkonnas, nägema, kuidas loodus meid hoiab ja toetab, mida pakub, tähele panema võimalusi, kuidas loodust ka linnakeskkonnas lähemale tuua. Oodatakse needki kaastöid, kus näidatakse olukordi, kus loodusest pole hoolitud.

  Loe edasi
 • Kohtuvad emakeele- ja kirjandusõpetuse uurijad kogu maailmast

  14.06.2017 09:31

  15.-17. juunil toimub Tallinna Ülikoolis ülemaailmse emakeele- ja kirjandusõpetuse uurijate ühingu (ARLE) üleaastane konverents. Peateema on keelte ja kultuuride lõimimine emakeeleõpetuses, mida mõjutavad kultuurilise mitmekesisuse kasv ja rahvusülesed virtuaalkeskkonnad.

  Loe edasi
 • Teadlased näevad lõimumise edenemist

  13.06.2017 09:21

  Esmaspäeval tutvustati sõltumatu integratsiooniuuringu tulemusi. Selgus, et Eesti ühiskonna erinevate rahvus- ja eri kodakondsusega rühmade lõimumine on paranenud.

  Loe edasi
 • 1 Minuti Loeng - Kuidas ületada poliitiline seisak? (Leif Kalev)

  12.06.2017 14:09

  Viimasel kümnendil on Euroopa põhivoolupoliitikat iseloomustanud seisak ja populistlike alternatiivide tugevnemine. Olukorra muutmiseks tuleb lahti saada praegusest tehingupõhise poliitilise juhtimise ja uusliberaalse valitsemise kombinatsiooni segust, leiab Tallinna ülikooli riigiteooria professor Leif Kalev.

  Loe edasi

Laen uudiseid...