Esileht

EcoKit projekt: TLÜ teeb säästva arengu hariduse osas koostööd Šotimaaga

01.11.2013

Tallinna Ülikooli liikmed Matemaatika ja Loodusteaduste, Ökoloogia ja Kasvatusteaduste instituutidest Kristi Vinter, Mihkel Kangur, Tiina Elvisto ja Rea Raus osalesid oktoobri lõpul Ecokit projekti kohtumisel Findhornis, Põhja Šotimaal.

Kohtumise eesmärgiks oli pidada läbirääkimisi edasise koostöö osas, mis puudutab ökokomplekti EcoKit kasutamist keskkonna ja säästva arengu alases õppetegevuses.

Šoti partnerid tutvustasid ökokomplektiga kaasnevat õppekava ning esitlesid selle rakendamist kahes erineva suurusega koolis. EcoKit projekti raames on ökokomplekti õppevahendid nüüdsest olemas ka Tallinna Ülikoolil ning neid hakatakse kasutama õpetajate ettevalmistamisel ning täiendkoolitusel.

Möödunud aasta lõpul toimus sama õppekava tutvustav pilootprojekt Roosna-Alliku koolis Järvamaal, milles osalesid kõik kooli 76 õpilast ja õpetajad. Detsembri alguses toimub Tallinna Ülikoolis kolmepäevane EcoKit projekti täienduskoolitus tegevõpetajatele ning üliõpilastele.

Lisaks töistele kohtumisel tutvuti Findhorni kogukonna elukorraldusega, ökomajadega ja pühapaikadega ning külastati sealset kunstikeskust. Mägise looduse ilu nauditi Põhjamere ja Findhorni jõe äärsetel matkaradadel.

shoti.jpg

Findhorni ökoküla n-ö tseremooniamaja, kus külalised Tallinna Ülikoolist põhiliselt tegutsesid. Foto: Kristi Vinter

Mis on EcoKit?

EcoKit on säästva arengu haridust toetav, kogemusõppe meetodeid arendav projekt. See baseerub Findhorni kogukonna heitvett puhastaval “LivingMachine” süsteemil.

„LivingMachine“ toimib järgides lihtsaid ökoloogilisi printsiipe, kus tehisliku märgala kasvukeskkonnas toimub heitvee puhastamine liigsetest toitainetest. “LivingMachine” prototüübi põhjal on loodud klassis kasutamiseks sobiva suurusega õppevahendite komplekt, kus õppeprotsessi käigus vaadeldakse bakterite ja teiste organismide toimimist ning taimede elutegevust. Seega loovad koolid ökosüsteemi otse klassis, kasutades selleks akvaariumi, veetaimi ja -loomi.

Süsteemi sõltumatuse tagavad kolm taastuvat energiaallikat - päikeseenergia paneel, veesoojuspaneel ja tuulegeneraator. Sellega saavad õpilased praktilise kogemuse alternatiivenergia kasutamisest. Kogu teoreetiline õpe on tihedalt seotud praktiliste tegevustega klassis ja looduses.

Projekt on alguse saanud ja seda koordineerib Findhorni kogukonna ettevõte Park Ecovillage Trust (http://www.parkecovillagetrust.co.uk). Eesti poolel on projektipartneriks Roosna-Alliku vallas tegutsev praktilisi loodushariduse koolitusi ja projekte koordineeriv ühing Equilibre ning Tallinna Ülikool.

”EcoKIT” projekti rahastatakse EL elukestva õppe Comeniuse Regio programmist SA Archimedese vahendusel.

ecokit.jpg

Ökokomplekt EcoKit hakkab peatselt asuma Mare maja viiendal korrusel TLÜ Ökoloogia Instituudis. Foto: Findhorn EcoKit Project