Esileht

Haridusteaduste instituut kutsub doktoriõppe eelkooli!

01.03.2016

21. märtsini on võimalus registreeruda Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktoriõppe eelkooli, mille eesmärk on tutvustada doktoriõppe korraldust, selle võimalusi ja väljakutseid. Doktoriõppe eelkooli raames koostatakse kvaliteetne ja asjakohane doktoritöö kavand, mis haakub instituudi prioriteetsete suundadega. Vajadusel on võimalus leida ka sobilik doktoritöö juhendaja.

Eelkool toimub kolmes sessioonis, mille vahele jääva aja jooksul koostatakse doktoritöö kavand.

Sessioon I: T 29.03.2016 kell 15.00-17.00 ruum A-402. Sissejuhatus doktoriõpingutesse. Haridusteaduste instituudi prioriteetsete uurimissuundade tutvustus ning nende tähtsus doktoritöö teema valikul. Doktoritöö kavandi koostamine. Iseseisva töö tutvustus.

Sessioon II: R 29.04.2016 kell 15.00-17.00 ruum A-402. Tagasiside doktoritöö kavandi esmaversioonile potentsiaalsetelt juhendajatelt ja eelkoolis osalejatelt.

Sessioon III: N 26.05.2016 kell 15.00-17.00 ruum A-402. Doktoritöö kavandite täpsustamine ja täiustamine.

Kolmel sessioonil osalemise ja iseseisvate tööde esitamisel väljastatakse eelkooli läbimise tunnistus (maht 3 EAP). Eelkooli tulemus on võimalik kanda doktoriõpingute läbimisel õppekava täitmiseks õppetulemustesse. 

Tutvu ka haridusteaduste instituudi peamiste teadustöö suundadega. Doktoriõppe eelkool toimub ingise keeles ja on osalejatele tasuta, registreeruda saab 21. märtsini.

 

Lisainfo:

Liis Raudsepp
liis.raudsepp....at....tlu.ee