Esileht

Tallinna Ülikoolil on ettevõtjatele 14 pakkumist

10.10.2016

Üha enam näoga ettevõtjate poole seisev Tallinna Ülikool oli koostööfestivalil “Õigel ajal õiges kohas” väljas 14 ettevõtetele mõeldud teenusega. Nende hulgas olid asukohapõhised liitreaalsuse lood ja mängud, georadari kasutamine ja analüüs, tervise ja töövõime hindamine ja nõustamine. 

Teenuste loetelu ja täpsema tutvustuse leiab siit. Kõiki messialal esitletud TLÜ teenuseid saab peagi näha ülikooli Teadlaste Foorumis aadressil Narva mnt 29.

„Lisaks esitletutele on arendamisel uued koostööideed ja teenused, näiteks mängustamine, millega loodame välja tulla lähikuudel,“ ütles ülikoolis ettevõtluse valdkonda kureeriva Avatud Akadeemia juht Katrin Männik.

Ettevõtete ja teaduasutuste tööd on seni enim raskendanud tõsiasi, et ettevõtted ei ole piisavalt teadlikud sellest, milliseid koostöövõimalusi ülikoolid pakuvad. Eesti suurimal kõrgkoolide ja ettevõtete koostööfestivalil tutvustati selle mure lahendamiseks teaduse ja ettevõtluse koostööväravat ADAPTER. Ühes keskkonnas on nüüd koos kuus ülikooli, kelle poole saab pöörduda sisuliselt ühe päringuga. Esmasele päringule lubatakse vastust viie päeva jooksul. Tallinna Ülikool osales ADAPTERi väljatöötamisel ja testimisel.  

Umbes 600 osalejaga koostööfestivalil esinesid liftikõnedega Tallinna Ülikooli esindajad Indrek Ibrus, Hannes Tõnisson, Jaanika Hirv, Katri-Liis Reimann, Herdis Pärn ja Mart Reimann. Festivalil osalejad tunnustasid parimate ja uuenduslike ideede pakkujatena Ibrust ja Tõnissoni.

Jaanika Hirv tutvustas mitmeaastase teadus- ja arendustöö tulemusi, millele tuginedes oleme välja töötanud tehnoloogiad ja meetodid mitteformaalse õppimise toetamiseks töökohal. Need rakendused ja meetodid aitavad toetada uute töövõtete ja tehnoloogiate juurutamist, töö käigus tekkinud lahenduste levimist, probleemide dokumenteerimist ning teadmise jagamist organisatsioonis tervikuna.

Indrek Ibruse liftikõne keskendus võimalustele muuta mobiilsete vahendite abil igasugust ruumilist kogemust tarbijatele ja kodanikele tähenduslikumaks. Liitreaalsuse lood ja mängud annavad võimaluse osutada kohtade ajaloole, tulevikule või hoopis teistsugustele, sh filmidest või raamatutest tuttavatele, maailmadele.

Kuidas Aasia turgudel läbi lüüa? TLÜ-l ja Aasia Uuringute Kojal Eestis (AUKE) on vajalikud kompetentsid ja teadmised konkreetsete Aasia sihtriikide kohta. Need teadmised, teenused ja võrgustik on ettevõttele olulised, et erinevates Aasia riikides edu saavutada. Ettekandega esinesid Koostööfestivalil Herdis Pärn ja Mart Reimann.

Katri-Liis Reimann tutvustas ülikooli ekspertiisi sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas. Sotsiaalsel ettevõtjal on oma tegevuses tarvis tuvastada ja tõestada sotsiaalset mõju, see annab konkurentsieelise ja turgutab majandust.

Edukas ettevõte oskab efektiivselt hallata riske ja vähendada/ennetada loodusjõududest tekkivaid kahjusid.
Seda, kuidas ettevõte saab kahjusid tekitamata hinnata objekti ja selle siseehitust, selgitas Hannes Tõnisson.

Kõik liftikõnede salvestused on avalikud lehel uttv.ee 

Vaata pilte, autor: Külliki Tafel-Viia.

Lisainfo:
Katrin Männik
TLÜ Avatud akadeemia
521 2339
katrin.mannik....at....tlu.ee