Esileht

Üliõpilaste liiklusohutusalaste lõputööde konverents

12.10.2016

11. oktoobril toimus Tallinna Ülikoolis Haapsalu kolledži ja Maanteeameti poolt korraldatud üliõpilaste liiklusohutusalaste lõputööde konverents.

Konverentsil esinesid üliõpilased Tallinna Ülikooli (TLÜ), Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžist (TLÜHK), Tartu Ülikoolist (TÜ), Tallinna Tehnikaülikoolist (TTÜ) ja Tallinna Tehnikakõrgkoolist (TTK).

Ettekandele tulid 14 liiklusohutust mõjutataval teemal kaitstud tööd allolevas järjekorras:

1.       " Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Mõigu-Jüri lõigu km 5,7-12,6 projektlahenduse liiklusohutuse audit", Andreas Lill, TTÜ
2.       "Parkimiskohale kehtestatud parkimisstandardite vastavus tegeliku olukorraga parklates", Kristjan Kalja, TTK
3.       "Talverehvide kasutamine sõiduautodel Pärnu linna näitel", Margo Päärmann, TLÜ
4.       "Bus Rapid Transit (BRT) võimalikkusest Tallinnas", Taavi Piller, TTK
5.       "Hävinenud sõidukite taastamise tingimused ja andmebaasi täiendamine", Mihkel Riiman, TTK
6.       "Lõppastme libedaraja riskivältimise koolitus", Jevgeni Kuznetsov, TLÜ
7.       "Psühholoogiline sekkumine: Riskeeriv käitumine liikluses algajate sõidukijuhtide seas”, Tõnis Tokko, TÜ
8.       "Sõidueksami hindamismeetodid Eestis eksamineerijate hinnangul” ja “Mootorsõidukijuhi sõidueksami hindamine Eestis eksamineerija praktikal osalenud üliõpilaste hinnangul”, Marko Mertens ja Kaimar Juss, TLÜ
9.       “6-7-aastaste laste liiklusalased teadmised”, Getriin Ess, TLÜ
10.   "Õpilaste liikumisviiside uuring Tallinna Saksa Gümnaasiumi näitel” ja “Tallinna Saksa Gümnaasiumi juurdepääsutee ning parkimiskohtade uuring”, Eve Tellisaar ja Kaido Kesper, TLÜ
11.   "Jalgsi liikumine kui transpordiviis: linnaruumi mõju inimeste valikule”, Merlin Rehema, TLÜ
12.   "Kergliiklejatele ohtlike infrastruktuuriobjektide analüüs”, Reimo Tarkiainen, TTÜ

 Suur aitäh esinejatele, kuulajatele ja kõigile, kes konverentsi heale õnnestumisele kaasa aitasid!

Ettekannete salvestus on võimalik järelvaadatavad siin