Esileht

Lahkunud on pedagoogikadoktor Aavo Valmis (27. IX 1938 – 3. II 2017)

08.02.2017

Aavo Valmis oli mitmekülgsete huvidega teadlane, kes on uurinud eesti keele süntaksit, emakeeledidaktikat, eesti murdeid ja eesti keele kui teise keele õpetamist.

1957. aastal lõpetas Aavo Valmis hõbemedaliga Tallinna 2. Keskkooli, omandas 1967. aastal eesti filoloogia eriala ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutse Tartu ülikoolis. Seejärel töötas pikka aega õpetajana oma kodukoolis, praeguses Reaalkoolis.

1972. aastal asus Valmis tööle Tallinna Pedagoogilisse Instituuti. Kaitsnud 1990. aastal Eestis esimesena pedagoogikadoktori kraadi eesti keele õpetamise ajaloo alal, sai temast Tallinna Pedagoogikaülikooli emakeeledidaktika professor ja ühtlasi filoloogiateaduskonna dekaan.

Aavo Valmise olulisemad publikatsioonid on „Emakeeleõpetus Venemaa eesti koolides kuni 1937. aastani“ (1977), „Emakeeleõpetuse struktuuri kujunemine ja areng Eestis XVII sajandi teisest poolest kuni 1919. aastani“ (1986), „Emakeele õpetamise ajalugu eesti koolides 1919–70“ (1989) ja koos Lembetar Valmisega kirjutatud „Õigekeelsuse käsiraamat“ (2006). Selle kõrval on ta koos abikaasaga kirjutanud muidki menukaid käsiraamatuid nii eesti emakeele kasutajale kui ka eesti keele teise keelena omandajale.

Hea keeletundjana ning range ja osava pedagoogina äratas õppejõud Valmis noortes keelehuvi ja andis neile põhjalikud teadmised eesti keelest.  Mitmed tema Reaalkooli-aegsed õpilased, näiteks kolleegid Krista Kerge ja Peep Nemvalts on asunud õppima eesti filoloogiat ja järginud tema teadlaskarjääri.

Mälestus Aavo Valmisest püsib kolleegide ja õpilaste seas.