Esileht

Seminar: Põgenike ümberasustamise hetkeolukord, väljakutsed ja tulevikuplaanid

14.02.2017

__thumb_-2-image001.png

Neljapäeval, 9. märtsil kell 10 toimub Tallinna Ülikoolis (ruum M-218, Uus-Sadama tn 5) seminar "Põgenike ümberasustamise hetkeolukord, väljakutsed ja tulevikuplaanid". Tegemist on Euroopa Rändevõrgustiku (ERV) Eesti kontaktpunkti, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) Põhja-Euroopa esinduse ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Tallinna esinduse ühisseminariga. 

Paljud Lääne demokraatiad on koostöös UNHCRga juba aastakümneid asustanud kolman­da­test riikidest ümber tuhandeid pagulasi. Sellest pikast ja järjekindlast kogemusest on palju õppida Eestil, kes sidus end esmakordselt ümberasustamisega 2015. aastal, lubades Euroopa Liidu ümberasustamise- ja paigutamise tegevuskava raames võtta vastu kaks­kümmend põge­nikku. 2016. aastal leppisid Euroopa Liit (EL) ja Türgi kokku tegevuskavas, mille järgi võtab Türgi tagasi Türgi territooriumit läbides Kreeka saartele jõudnud põgenikud ning EL võtab oma­­­korda iga tagasisaadetud süürlase kohta Türgist vastu ühe Süüria pagulase. Lepingu ees­märk oli sulgeda ebaseaduslikud rändeteed Euroopasse ning otsustavalt piirata inim­smugel­dajate ja -kaubitsejate äri.

Nimetatud kahe kavaga võttis Eesti Vabariik kohustuse pakkuda kaitset kokku 188 põge­ni­kule. 2016. aasta lõpu seisuga oli Eesti Türgist ümberasustanud 11 inimest, läbivaatamisel oli 63 taotlust.

Arvestades sõjalise konflikti jätkumist Süürias, lasub Eestil surve jätkata põgenike vastu­võtmist solidaarselt endast märksa vaesemate kolmandate riikidega (nt Türgi, Jordaania, Liibanon) ning ümberasustamise programmides juba aastakümneid osalenud Euroopa riikidega.

Eestil oleks hea kiiresti õppida, kuidas asustada pagulasi ümber nii pagulastele kui ka koha­li­kele kogukondadele kõige sobivamal viisil. ERV, UNHCRi ja IOMi ühisseminaril käsitletaksegi ümber­asustamise seniseid kogemusi ja parimaid praktikaid nii Eesti, teiste riikide kui ka rahvus­­vaheliste organisatsioonide vaates.

Seminari sihtrühmaks on rändepoliitika kujundajad- ja rakendajad, eksperdid MTÜdest ning uurimis- ja teadusasutustest. Pakume eesti-inglise sünkroontõlget.

Tutvu programmiga
Registreeri

Palume registreerida hiljemalt 23. veebruaril 2017 (e-posti teel registreerumist ei toimu)

Sisulised küsimused: Marion Pajumets (marion.pajumets....at....tlu.ee , tel. 640 9464)
Tehnilised küsimused: Aivar Joorik (aivar.joorik....at....tlu.ee, tel. 619 9587)

__thumb_-2-image003.png