Esileht

Kasvatusteaduste auhinnad TLÜ teadlastele

20.04.2017

19. aprillil Tallinna Ülikoolis toimunud üle-eestilisel hariduskonverentsil "Tee tuleviku kooli" tunnustati riikliku kasvatusteaduslike tööde konkursi parimaid töid. TLÜ teadlased, õppejõud ja tudengid olid edukad kõigis kategooriates.

Parima publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia) kategoorias sai I preemia (1400 eurot) sügisel TLÜ-s doktoritöö "Motivatsiooni roll algklassi õpilaste matemaatikateadmiste arengus“ kaitsnud Anna-Liisa Jõgi. Tema tööst selgus, et kes oskab, sel huvi püsib, kes ei oska ja on vähem võimekas, püüab vältida ebaõnnestumist ning nii tema kognitiivsed võimed, eneseregulatsioon kui ka õpimotivatsioon vajavad kujundamist.

Parima võõrkeelse teadustöö või artikli I preemia (1100 eurot) jaotus Katrin Mägi (Tartu Ülikool), Mairi Männamaa (Tartu Ülikool) ja Eve Kikase (Tallinna Ülikool) vahel. Nende rohkem kui 700 õpilase haaranud uurimus artikkel „Eneseregulatsiooni profiilid algklassides: seosed arvutus- ja lugemisoskustega“ avaldati ajakirjas Learning and Individual Difference. Sama kategooria II preemia (800 eurot) pälvisid TLÜ teadlased-õppejõud Inge Timoštšuk, Eve Kikas ja Mai Normak artikliga „Õpetajakoolituse tudengite emotsionaalsed õppekogemused seoses erinevate õppemeetoditega“, mis avaldati ajakirjas Educational Studies.

Magistritööde kategoorias pälvis II preemia (800 eurot) Romil Rõbtšenkov Tallinna Ülikoolist, kelle töö „Õpistsenaariumide kavandamise vahendi LePlanner disain ja arendus“ annab lootust, et õpetajad saavad oma arendustöö vilju omavahel veebis jagades säästa vaeva ja saada paremaid tulemusi.

Parima didaktilis-rakendusliku töö või õpiku kategoorias tunnustati I preemiaga (1100) Tallinna ja Tartu ülikoolide teadlaste kollektiivi Eve Kikas (TLÜ), Mairi Männamaa (TÜ), Piret Soodla (TLÜ), Aaro Toomela (TLÜ), Mari-Liis Kaldoja (TÜ), Anna-Liisa Jõgi (TLÜ) ja Anu Palu (TÜ). Autorite ühisel jõul ilmus käsiraamat „Koolipsühholoogide hindamisvahendite komplekt. Manuaal“, mis võtab kokku normeeritud hindamisvahendid erivajaduste sõeluuringuteks, eristamiseks ja kirjeldamiseks kooli astumisest põhikooli lõpuni.

Preemiad andis kätte HTM-i kantsler Tea Varrak.

Eesti Teadusagentuuri, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi koostöös juba 26. korda toimunud kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile laekus 34 tööd, neist 10 doktoritööd, 12 magistritööd, 7 ingliskeelset teadusartiklit ja 5 õpikut. Eestikeelsed teadusartiklid, õpikud, pedagoogiline aimekirjandus ja doktoritööd konkureerivad üle aasta.

Alates käesolevast aastast on konkursi preemiafond 8100 eurot, mis on 2300 eurot suurem kui varasematel aastatel.

__thumb_-2-Kasvatusteadlased-002.jpg


Pildil Romil Rõbtšenkov, Anna-Liisa Jõgi, Eve Kikas, Mai Normak, Marika Padrik, Tea Varrak ja Inge Timoštšuk.