Esileht

Õpilaste filmikonkurss “Loodus tuleb linna”

06.09.2017

Tallinna Ülikool ootab 15. oktoobriks õpilaste töid loodusteemalisele filmikonkursile “Loodus tuleb linna”. Konkurss on osa ülikooli suuremast ökoloogia-alasest projektist, mille raames arutletakse Euroopa tippteadlastega koos teemasid ökoloogilisest innovaatsioonist, et meie elukeskkond oleks jätkusuutlik.

Üheks projekti läbivaks teemaks on just loodussõbralikud lahendused linnaruumis ning seeläbi linnakui inimeste elupaiga kvaliteedi senisest paremaks muutmine. Filmikonkursi eesmärk on innustada lapsi ja noori märkama loodust just linnakeskkonnas. Nägema, seda, kuidas me looduspõhiseid lahendusi kasutades saame ka urbanistlikku keskkonda muuta looduslähedasemaks ja inimesele loomulikumaks. Teemaks võib olla ka olukordi, kus loodusest pole hoolitud või kus inimesekäsi on looduse hoopiski hävitanud.

Sel ajal kui Euroopa tippteadlased arutavad konverentsisaalis looduspõhiste lahenduste, inimese ja looduse suhete üle, on laste filmikonkurss kindlasti hea kasvulava uuele akadeemilisele põlvkonnale, keda juba varakult ülikooli juurde tuues tagame jätkusuutliku elukeskkonna ka tulevikus.

Õpilaste filmikonkurssi korraldavad Tallinna Ülikooli BFMi Laste filmikool ja Looduse akadeemia.

Konkurss korraldatakse Eesti ELi eesistumisega seotud projekti "Looduspõhised lahendused: innovatsioonist igapäevaellu" raames. Selle eesmärk on tutvustada loodusest inspireeritud innovaatilisi praktikaid ja teadmisi, mis aitavad lahendada probleeme keskkonnas, majanduses ja ühiskonnas. Projekti korraldab Keskkonnaministeerium koostöös Tallinna Ülikooliga, toetab Euroopa Komisjon.

Filmikonkursi auhinnafond on 3000 eurot. Töid hinnatakse kolmes vanuseklassis: algkool (1.–4. klass), põhikool (5.–9. klass), gümnaasium ja kutsekool. Konkursi täpsemad osalemistingimused on üleval ülikooli kodulehel siin.

Lisainfo: Katrin Kuusik

Projekti lisainfo: Galina Kapanen

__thumb_-2-Fullscreen capture 06.09.2017 152932-001.jpg

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020, lepingu number 769003 alusel.