Esileht

Oluline info vastuvõetavatele tudengikandidaatidele

31.07.2017

Tallinna Ülikool on avalikustanud vastuvõetute nimekirjad infosüsteemis SAIS. Vaata, millele enne ülikoolitee algust tähelepanu pöörata.

Õppetööle registreerumine
Õppetööle palume registreeruda kolme päeva jooksul alates õppekoha teate saamisest infosüsteemi SAIS kaudu. Tähtajaks registreerumata üliõpilaste vastu võtmise otsus tühistatakse ja vabanenud õppekohale võetakse vastu konkursiga välja jäänud kandidaadid pingerea alusel. Neil on taas kolm päeva aega oma õppima tulek kinnitada.

Õppelepingu sõlmimine
Kõik ülikooli õppima asuvad üliõpilased peavad sõlmima õppelepingu veebilehel. Seda saab teha 24 tundi pärast õppima tuleku kinnitamist, kuid hiljemalt 18. augustil 2017. Doktorandid enne immatrikuleerimist õppelepingut sõlmima ei pea.

Uue õppeaasta stardipauk
Augusti lõpus toimub esmakursuslaste eelnädal Stardipauk, mis on värskele tudengile hea võimalus ülikoolieluga enne tiheda õppetöö algust lähemalt tutvuda ning olulised asjad varakult selgeks teha. Vaata lähemalt

Üliõpilaselamusse kandideerimine
25. juulist algab üliõpilaselamute kohataotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada üksnes elektrooniliselt. Lisainfot leiab Dormitoriumi koduleheküljelt

Ajateenistus kaitseväes
Kaitseväeteenistuskohuslased, kes asuvad vahetult pärast keskhariduse omandamist samal aastal õppima Tallinna Ülikooli, saavad õiguse valida aasta, mille jooksul asuda ajateenistuskohustust täitma. Täiendav info 

Merit Paist, TLÜ vastuvõtu peaspetsialist, tel. 6 409 235, e-post: merit.paist....at....tlu.ee