Esileht

Kirjastuselt ilmus Assmanni “Moosese eristus ehk monoteismi hind”

12.07.2017

Jan Assmanni 2003. aastal ilmunud raamat “Moosese eristus” käsitleb pööret inimkonna ajaloos, mille järel asuti vastandama ainuõige ainujumala usku kõigile ülejäänutele.

Samas toonitab autor, et “Moosese eristuse” tähendus pole mitte niivõrd monoteismi ja polüteismi eristamises, vaid eristuses tõese ja väärusu, õige jumala ja ebajumalate, teadmise ja teadmatuse, usu ja uskmatuse vahel. Assmann ei unusta samuti monoteismi poliitilist mõõdet, sest üleminek ainujumala kummardamisele tingib senise võimukorralduse ringimängimise.
Assmanni raamat on kirjutatud laiale haritud lugejaskonnale arusaadavas keeles ja pakub kindlasti mõtlemisainest paljudele.

“Moosese eristus ehk Monoteismi hind” (“Die Mosaische Unterscheidung oder Der Preis des Monotheismus”) on järjekorras teine teetähis Assmanni uurimistööde tsüklis, mida alustas 1997. aastal algselt inglise ja aasta hiljem saksa keeles ilmunud monograafia “Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism” (eesti keeles “Egiptlane Mooses. Mälestus Egiptusest Lääne monoteismis”, 2017). Nüüdsest on mõlemad tekstid kättesaadavad ka eesti lugejale.

Jan Assmann (snd 1938) on tänapäeva tuntumaid egüptolooge ja kultuurimälu uurijaid. Ta töötas alates 1976 kuni emeriteerumiseni 2003 Heidelbergi ülikooli egüptoloogia professorina, 2005 valiti ta Konstanzi ülikooli religiooniajaloo ja üldise kultuuriteaduse auprofessoriks.

Raamat ilmus TLÜ kirjastuse sarjas “Bibliotheca Controversiarum” ja selle on saksa keelest tõlkinud Olavi Teppan. Eestikeelset väljaannet rikastab teose lõpus leiduv Marek Tamme intervjuu Jan Assmanniga.

Lisainfo ja tellimine: 

Berit Kaschan
tegevtoimetaja
Tallinna Ülikooli Kirjastus
+372 640 9242
Narva mnt 25, 10120 Tallinn, Eesti