Esileht

Ülikool arutles Arvamusfestivalil

09.08.2017

Selleaastasel Arvamusfestivalil lõid Tallinna Ülikooli teadlased kaasa kuues arutelus. Ärksad ja aktiivsed inimesed kogunesid Paides 11.-12. augustil, et üheskoos arutada meie kõigi jaoks olulistel teemadel.

11. augustil toimus Tallinna Ülikooli osalusel kolm arutelu. Algust tegi meie ülikooli eestveetav arutelu Hariduse alal „Mida võime hariduselt loota?“. Kas saame loota, et meie haridus selle väärtustes tõstab inimese kõrgemale kitsast utilitaristlikust mõtlemisest, seob ta kultuuriga ja innustab vaimselt arenema? Samuti küsiti, kas see, mida võib inimene loota tänaselt koolilt, on piisav? Arutelu juhtis TLÜ kasvatusteaduse dotsent Tiiu Kuurme.

Samal päeval toimus Tervise alal arutelu „Laste vaimsest tervisest terviklikult – on see võimalik?“, kus üks osaleja oli TLÜ lastepsühholoogia teadur Grete Arro. Arutelus küsiti, miks ei räägita laste vaimsest tervisest terviklikult. Kuidas kaotada ühiskondlik stigma laste vaimse tervise teemades ja normaliseerida neist rääkimist?

Õhtu lõpetas Eelarvamuste lava arutelu "Vana naine: saavutus või salgamist vääriv?". Teiste hulgas arutasid Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaum ja BFMi direktor Katrin Saks vanemaealise Eesti naise kuvandi ja tema alahindamise teemal. Eestis on 212 583 naist, kes on üle 60-aastased, kuid enamasti näeme neid hambaproteesiliimi või reumaravimi reklaamides. Peidame vanadust eufemismide ‘eakas’ ja ‘väärikas’ taha, justkui oleks aastates kogemuses midagi piinlikku. Kuid ka vanadus võib olla äge. Diskussiooni eesmärk oli uuesti defineerida vanaduse mõistet ja anda sellele uus aktiivne sisu.

Ka laupäev tõi endaga kolm arutelu. Osalusdemokraatia laval toimus TLÜ õigusajaloo dotsendi Peeter Järvelaiu osalusel arutelu „Kuidas hallata ja vallata halduskeelt?“. Mullune Riigikohtu otsus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse kohta rõhutas, et seaduse keel peab olema selge, ühetähenduslik ja täpne. Haldusreformiga kaasnegu halduskeele reform! Küsiti, kes saaksid seda ellu viia? Ja kuidas muuta riigi- ja kohaliku võimu ning kodanike suhtlus ladusaks?

Samuti toimus Äärealal arutelu „Kaks linna üks maakonnakeskus“. Küsiti, mis on need märksõnad, mis iseloomustavad praegu kahe linna, Türi ja Paide koostööd. Kas on valdkondi, mida saaks arendada paremini? Kahe linna vahel peab toimima sisuline ja tulevikku suunatud koostöö. Arutelus osales ka Tallinna Ülikooli professor Sulev Lääne.

Samal ajal toimus Euroopa alal arutelu „Täiskasvanuks saamise võlu ja valu Eestis ja Euroopas“, milles osalesid Tallinna Ülikooli teadurid Marge Unt, Kai Pata ja Eve-Liis Roosmaa. Noorte tööturule sisenemine võib osutuda oodatust keerulisemaks puuduliku hariduse, tööandjate eelistuste või noorte muutunud ootuste tõttu töökohale. Samal ajal mõjutab noorena töötuks jäämine inimese iseseisvumist, tervist ja majanduslikku hakkamasaamist. Millised on noorte mured tööle saamisel? Mida arvavad tööandjad? Millises olukorras on Eesti noored võrreldes muu Euroopaga? Milliseid Euroopa kogemusi meil rakendada?

Arvamusfestival on koht, kus vahetada mõtteid ühiskonnakorralduse üle, saada värskeid ideid ja uusi teadmisi. Siin on võimalus kohtuda mõttekaaslaste ja inspireerivate inimestega ning nautida kultuuriprogrammi suvises sundimatus õhustikus. Vaata Arvamusfestivali kohta lisainfot siit.