Esileht

Tallinnas ja Helsingis toimub konverents kunstilisest moderniseerumisest

14.08.2017

15.-18. augustil toimub Tallinna Ülikoolis ja Helsingi Ülikoolis konverents "End Games and Emotions: The Sense of Ending in Modern Literature and Arts", mis keskendub küsimusele, kuidas mõjutab meie häälestatus (tajud, meeleolud, aistingud, emotsioonid) meie maailmakogemust ja meie tegutsemist erinevates tähendusstruktuurides.

Afektide ja emotsioonide uurimine on üks aktuaalsemaid kultuuriuuringute valdkondi, mis laiendab ratsionaalse inimkogemuse uurimist olulise dimensiooni võrra ja aitab ühiskonda mitmekülgsemalt mõtestada. Kirjandus ja teised kunstid ühelt poolt peegeldavad inimeste tajusid, kuid teiselt poolt kutsuvad neid ka esile.

Konverents keskendub moderniseerumisprotsessiga seotud hirmudele ja lootustele, mis said alguse 19. sajandi naturalismist ja dekadentsist ning mõjutasid erinevaid kunstivaldkondi ja seeläbi ka ühiskonda laiemalt kogu 20. sajandi vältel. Ettekandeid peetakse kirjandusest, kujutavast kunstist, muusikast ja teatrist, nii üksikautorite loomingust, žanritest kui ka konkreetsetest teostest. Erilist tähelepanu pööratakse kunstilistele moderniseerumisprotsessidele soome, eesti, poola, prantsuse ja inglise kirjanduses. Konverentsi peamine töökeel on inglise keel, kuid ettekandeid on ka prantsuse keeles.

Rahvusvaheline konverents, mis toob esinejaid kokku Euroopast, Põhja-Ameerikast, Aasiast ja Austraaliast, on jätkuks kahe maa, Eesti ja Soome, kirjandus- ja kultuuriuurijate aastatepikkusele edukale koostööle. Eriti viljakas on olnud dekadentsi ja naturalismiuurijate rahvusvaheline võrgustik, mille raames on alates 2008. aastast korraldatud teadusüritusi ja osaletud üksteise uurimisprojektides.

Konverentsi kahel esimesel päeval, 15. ja 16. augustil peetakse ettekandeid ja paneeldiskussioone Tallinnas, seejärel sõidetakse üle lahe ja 17. ning 18. augustil jätkub üritus Helsingis. Plenaarettekannetega esineb neli rahvusvaheliselt tunnustatud ja hinnatud modernismiuurijat. Tallinnas peavad plenaarettekande prof Matthew D. Potolsky Utah ülikoolist ja prof Pirjo Lyytikainen Helsingi ülikoolist ja Helsingis prof Patrizia Lombardo Genfi ülikoolist ja prof Carolyn Burdett Londoni ülikoolist.

Täpsema info konverentsi kohta leiab TLÜ konverentsikeskuse kodulehelt. Konverentsi korraldavad Tallinna Ülikool, Helsingi Ülikool ning Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus koostöös Helsingi ülikooli uurimisrühmaga „Rethinking Realistic Worldmaking“ ja Eesti Kunstimuuseumiga (KUMU). Toetavad Eesti Kultuurkapital, TLÜ uuringufond , TLÜ humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) uuringufond ja Soome Teaduste Akadeemia.

Lisainfo:

Mirjam Hinrikus, e-post: mirjam.hinrikus....at....tlu.ee
Piret Viires, e-post: piret.viires....at....tlu.ee
Ave Mattheus, e-post: ave.mattheus....at....tlu.ee