Esileht

Doktoritöö: ideoloogia on alati mõjutanud koolides õpetatavat ajalugu

16.10.2017

16. oktoobril kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktorant Heiki Haljasorg, kelle töö uuris ajalooõpetamist reguleerivaid ainekavasid ja aineprogramme eesti koolides vahemikus 1874-2016. Töö näitab, et ajalugu kui õppeainet on alati mõjutanud ajastu kontekst.

„Tsaarivõim, Eesti-aegne võim, Saksa-aegne võim, nõukogude võim ja taasiseseisvunud Eesti võim – kõik on valitseva ideoloogia kaudu mõjutanud nii ajalooõpetuse eesmärke, õppesisu ning ka tundide arvu,“ tõdes Haljasorg ja lisas, et eeldatavad õpitulemused ja arusaamad ajaloosündmustest nendel perioodidel on olnud otseselt seotud tollal kuulutatud ideoloogiatega.

Haljasorg lisas, et dokumentidele on iseloomulik mõningate ajalooliste terminite ja isikute nimetamine või väljajätmine. „Üldajaloo või Eesti ajaloo teemade valik ja vähendamine on olnud seotud vastava ideoloogia mõjuga. Sama võib täheldada lähiajaloo või NSV Liidu ajaloo osakaalu olulisuse tõstmise kohta,“ selgitas töö autor.

Doktoritöö on alusuuring, mida saab kasutada eelkõige ajaloo ainekavade arenduseks üldhariduskoolides, samas annab see ülevaate, kuidas on ajaloo õppesisu meie identiteete ning maailmapilti ideoloogiliselt erinevatel aegadel kujundanud. „Ajalugu kui õppeaine jääb hariduse sisu osaks, mis õpetab mõistma, kuidas on inimesed omal ajal tegutsenud, arenenud ning kasutama hakanud tsivilisatsiooni saavutusi,“ selgitas töö autor õppeaine rolli olulisust haridusmaastikul. Lisaks on väga oluline on lisada ajaloo riiklikesse ainekavadesse õppesisu valiku printsiibid.

Doktoritöö pealkiri on "Ajaloo õppeaine eesti õppekeelega üldhariduskoolide õpetamise plaanis, õppekavades ja aineprogrammides 1874-2016. Ajaloolis-analüütiline käsitlus" ja selle avalik kaitsmine toimus 16. oktoobril Tallinna Ülikoolis (M-648, Uus-Sadama tn 5). Töö juhendaja on Urve Läänemets (PhD), oponendid Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov (PhD) ning Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Tiia Rüütmann (PhD).

Doktoritöö täistekst on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA

Lisainfo:

Kerli Onno