Esileht

Vaata järgi: konverents looduspõhistest lahendustest

25.10.2017

24.-26. oktoobril toimus Tallinna Ülikoolis Eesti Euroopa Liidu eesistumise keskkonna prioriteedile, ökoinnovatsioonile, pühendatud konverents „Looduspõhised lahendused: innovatsioon igapäevaseks“. Kõrgetasemelisel konverentsil tutvustati loodusest inspireeritud innovaatilisi praktikaid ja teadmisi, mis aitavad lahendada kliimamuutusest ja linnastumisest tekkivat koormust nii linnadele kui looduskeskkonnale.

Toomas Trapido, konverentsi Eesti päeva programmijuht selgitas: "Linna ja loodust, linna ja maad, linna ja metsa on läbi ajaloo peetud vastanditeks - üks on tsivilisatsiooni kese, teine metsik ja hirmutav ja mingis mõttes ka vastupidi. 21. sajandil aga oleme hakanud mõistma, et kogu planeet moodustab ühe suure sisemiselt seotud ökosüsteemi. Seetõttu on meie ülesandeks linn ja loodus, loodus ja linn, omavahel teadlikult koos toimima panna ja üheks teeks ongi looduspõhised lahendused."

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus lisas, et looduspõhised lahendused pakuvad võimalusi leevendada kliimamuutusega kaasnevaid mõjusid, muuta linnastumist jätkusuutlikumaks ja tõsta inimeste heaolu. „Poliitilisel tasemel on teema veel lapsekingades ja vaja on paika panna edasised tegevused, et need lahendused võimalikult laialdast kasutust leiaksid,“ rõhutas Lõhmus. Veel lisas Lõhmus, et kuna lisaks ökoinnovatsioonile on Eesti eesistumise prioriteete ka digilahendused, siis keskenduti konverentsil ka sellele, kuidas tehnoloogia saab uute looduspõhiste lahenduste loomisele kaasa aidata.

Oma teadmisi ja kogemusi jagasid konverentsil juhtivad teadlased, poliitikud ja ettevõtjad üle maailma. Teiste hulgas astusid konverentsil üles ka mitmed olulised keskkonnapoliitika kujundajad: Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni direktoraadi direktori asetäitja Patrick Child, Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektor Hans Bruyninckx ja Rahvusvahelise Looduskaitseliidu looduspõhiste lahenduste grupi direktor Stewart Maginnis.

Konverentsi korraldasid Keskkonnaministeerium, Tallinna Ülikool, Euroopa Komisjon ning see oli osa Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eestistumise ametlikust programmist.

Vaata järgi