Esileht

Lahkus Tallinna Ülikooli audoktor Ülo Lumiste

21.11.2017

20. novembril lahkus meie hulgast Tallinna Ülikooli audoktor, Tartu Ülikooli matemaatika emeriitprofessor ja akadeemik Ülo Lumiste.

Ülo Lumiste (sündinud 30. juunil 1929 Vändras) lõpetas aastal 1947 Vändra Keskkooli ning asus õppima Tartu ülikoolis matemaatika erialal. Ülikooli lõpetas ta 1952. aastal cum laude ja asus tööle matemaatika kateedris, kust ta peagi suunati end täiendama Moskva Riikliku Ülikooli diferentsiaalgeomeetria alal. Aastal 1958 kaitses ta kandidaadikraadi Moskva Riikliku Ülikooli juures ja 1969 doktorikraadi Kaasani ülikooli juures. Tartu Ülikoolis Töötas Ülo Lumiste alates 1960. aastast: dotsendina, professorina, algebra ja geomeetria kateedri juhatajana, aastatel 1974–1980 matemaatikateaduskonna dekaanina.

1993. aastal valiti Ülo Lumiste Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks. Alates aastast 1995 oli ta Tartu Ülikooli emeriitprofessor.

Tunnustused:

  • 1982 Eesti NSV teeneline teadlane
  • 1999 Valgetähe III klassi teenetemärk
  • 1999 Eesti Vabariigi teaduspreemia täppisteaduste alal

Ülo Lumiste oli Tallinna Ülikooli audoktor ja Eesti Matemaatika Seltsi auliige, ta pälvis Tartu Ülikooli Raefondi preemia ja Eesti Teaduste Akadeemia mmedali. 2012. aastal pälvis ta pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest riigi teaduspreemia.

Professor Ülo Lumiste promoveeriti Tallinna Ülikooli audoktoriks 22. oktoobril 1996. aastal.