Esileht

Tunnustati teadustööde riikliku konkursi parimaid

06.12.2017

5. detsembril autasustati Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Üle anti riiklikud preemiad, Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad ning tänavu esmakordselt ka Sotsiaalministeeriumi eripreemiad.

Tallinna Ülikooli lõpetanutest pärjati preemiate ja tunnustustega:

 • Sotsiaalkaitseministri eripreemia doktoriõppe üliõpilasele sotsiaalvaldkonnas kirjutatud töö eest Hannaliis Jaadla (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul” eest;
 • Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemia rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes: eripreemia „Lootustandvate sähvatuste eest“ Oliver Paukson (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Mõistuse ja vere vahel: MMA sportlaste hegemooniline maskuliinsus” eest;
 • ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes: 1. preemia Tambet Muide (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Jalgrattaseltsid Eestis (1888-1918)” eest;
 • ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes: 2. preemia Rainer Mälk (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Maareformi rakendamise protsess Saaremaal Lümanda valla mõisate näitel 1919-1925” eest;
 • ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes: 2. preemia Martin Paluoja (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Pronatalistlik retoorika Eesti rahvastikuteemalises avalikus arutelus Õhtulehe näitel” eest;
 • ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes: 3. preemia Eva Liina Kliiman (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Soolisus kui sotsiaalne probleem: soolisuskäsitluse vastane diskursus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna retoorikas” eest;
 • ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes: Diplom Silvia Kurr (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Kunsti, filmi ja keele vastastikune seos Vladimir Nabokovi romaanis „Naer pimeduses“” eest;
 • ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistritöö astmes: 3. preemia Artur Alajaan (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Keskaegsete linnuste uurimisvõimalusi interdistsiplinaarses kontekstis: Saksa ordu linnused 13. sajandi Liivimaal” eest;
 • ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistritöö astmes: 3. preemia (700 eurot) Ere Arbeiter (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Osalusdiskursus: kaasamine lastekaitse hindamispraktikate kontekstis − lastekaitsetöötajate, vanemate ja laste perspektiiv” eest;
 • ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistritöö astmes: diplom Pinqing Wu (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Serveerides tulist toitu külmuses — Etnograafia välishiinlastest Helsingis, Soomes” eest;
 • ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes: 3. preemia Jekaterina Koort (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Maastik shanshui 山水 Hiina võimu ja vaimu diskursuses: vaade läbi Song'i dünastia kulgemisõpetuse” eest;
 • terviseuuringute valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes: 3. preemia Marie Tiitsmann (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Visuaalkunstiteraapia grupp epilepsiaga laste sotsiaalse pädevuse toetamiseks” eest;
 • terviseuuringute valdkonnas magistritöö astmes: diplom Triin Palmiste (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Probiootilise potentsiaaliga vaginaalsete Lactobacillus crispatus tüvede proteoomi analüüs” eest.

Tänud pälvisid I preemia vääriliste uurimistööde juhendajad:

 • Ulrike Plath (Tallinna Ülikool) Tambet Muide konkursitöö „Jalgrattaseltsid Eestis (1888-1918)” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas ja Kadri Tüür’i konkursitöö „Looduskujutuse semiootika: looduskirjanduse näitel” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;
 • Peeter Vihma (Tallinna Ülikool) Oliver Paukson’i konkursitöö „Mõistuse ja vere vahel: MMA sportlaste hegemooniline maskuliinsus” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas.
 • Allan Puur (TLÜ Eesti Demograafia Keskus) Hannaliis Jaadla konkursitöö „Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas.
 • Martin Klesment (TLÜ Eesti Demograafia Keskus) Hannaliis Jaadla konkursitöö „Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas;

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak märkis auhindade üleandmisel, et tunnustuse pälvinud üliõpilased on avaldanud artikleid mainekates rahvusvahelistes teadusajakirjades, mis näitab konkursi väga kõrget taset. „Hea meel on näha laureaatide seas nii Eestis õppivaid välisüliõpilasi kui ka välisülikoolides õppivaid Eesti tudengeid, sest rahvusvahelistumine on teaduses ja kõrghariduses üha olulisem,“ ütles Varrak. „Loodan, et tunnustus innustab tänaseid laureaate nii nüüd kui edaspidi tutvustama rohkem oma teadustöö tulemusi ka avalikkusele.“

Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppetasemel ja neljas teadusvaldkonnas, lisaks valdkondlikele preemiatele anti välja kaks tasemete ja valdkondade-ülest peapreemiat. Tänavu esitati konkursile 521 tööd, 34 ülikoolist, sealhulgas 17 välisülikoolist. Konkursil pälvis rahalise preemia 65 tööd. Kõige enam rahalisi preemiaid pälvisid Tartu ülikoolis valminud teadustööd (51%), Tallinna ülikooli läks15% preemiatest, Tallinna Tehnikaülikooli 12% ning Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Eesti Maaülikooli tudengite teadustöödele igale 3%. Välisülikoolide tudengid pälvisid kokku samuti 12% rahalistest preemiatest.

Kõigi preemiasaajate nimekiri

Lisainfo:

Sirli Taniloo, Eesti teadusagentuur, konkursi koordinaator, tel 52 60 562; e-post: sirli.taniloo....at....etag.ee

Riina Aav, Tallinna Tehnikaülikool, konkursi hindamiskomisjoni esinaine, tel 56 499 768; e-post: riina.aav....at....ttu.ee