Esileht

Teadlane teab: Kuidas mõjusalt esineda? (Mart Soonik)

22.01.2018

Kõnelemise kunsti ehk retoorika hällis Vanas Kreekas oli esinejate jaoks üks arusaadav ja lihtne soovitus: Seisa sirgelt, Räägi selgelt ja Ole vait. Viimane ei tähendanud seda, et esineja peaks tulema lavale ja vaikima, aga ta ei tohtinud liigselt lobiseda, pidi oskama pidada pausi ja mis peamine- jälgima kuulajaskonda.

Muidugi on tähtis teada, mida te rääkima lähete. Põhiline sõnum peab olema selge ja arusaadav, enese usk räägitavasse ja teadmine niisamuti, aga auditoorium ehk kuulajad on samamoodi olulised ja siin tuleb mängu teie enese suhtumine. Kehakeele treeningud ja pooside etendamine ei aita võita poolehoidu. Teie suhtumist kuulajatesse on võimatu võltsida. See peab olema heatahtlik, sõbralik ja abivalmis. Ainult sellisel juhul paistate usutav.

Kuulajategi poolt on heasoovlikus teie suhtes enamasti selgelt tajutav, sest nad on huvitatud, et teie esinemine õnnestuks. Nemad on tulnud kohale selleks, et teilt midagi teada saada ja nad pööravad teile tähelepanu. Tähelepanu kui sellist ei tohi karta. Mõelge korraks. Vastupidine on ju kohutav. Sellisel juhul esinete lobisevale, sahisevale või tukkuvale saalile. Nii, et iga esineja peab tähelepanuga harjuma. Võib juhtuda, et see hakkab teile isegi meeldima. Seda juhtub paraku kogenud esinejatega. Sel juhul peab vaatama, et te ei muutuks liiga õpetavaks ja isalikuks. Ehk, et isegi pausidega ei tohi liialdada.

Säilitage lihtsus ja rääkige sõnadega, mis on kõigile arusaadavad. Kõne tähtsuse upitamine läbi võõrkeele ja laensõnade võib küll enesele tunduda hea viis paista oluline, aga segaduses kuulaja ei julge oma teadmatust välja näidata ja teie põhiline sõnum võib sedaviisi hoopis kaduma minna.

Kui peaksitegi  puterdama, jutuga sassi minema või muul moel eksima, siis naeratage, pidage pausi ja rääkige edasi. Eksimine on inimlik ja teie julgus olukorrast välja tulla näitab pigem tugevust, ehk isegi tekitab lisatähelepanu.

Seega, ärge kartke esinemist, suhtuge enesesse ja kuulajatesse heatahtlikult ning mis peamine: Selleks, et põhisõnum ei kaoks ühtlasesse mulinasse: Seiske sirgelt, rääkige selgelt ja olge vait, ehk pidage pause.

---

Mart Soonik on õppejõud, kelle seminarid on pigem treeningud kui loengud. Nendes vaagitakse päriselulisi juhtumeid, otsitakse taktikaid strateegilistele eesmärkidele ja lahendatakse aktuaalseid probleemülesandeid kasutades selleks praktikas kinnitust leidnud teoreetilisi mudeleid. Sellele aitab kaasa tema igapäevane konsultandina töötamise kogemus, mil ta erinevate klientide jaoks uurib, analüüsib, koolitab ja nõustab kõige erinevamate murede korral. Tema klientideks on olnud erinevad ministeeriumid, sihtasutused, erasektori organisatsioonid ja vabaühendused. Tallinna Ülikooli õppejõud on Mart Soonik olnud alates 2006. aastast.