Esileht

Doktoritöö aitab parandada internetikõnede kvaliteeti traadita võrguvõrkudes

15.05.2018

Täna kaitses oma doktoritööd Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Mohammad Tariq Meeran. Tema töö tutvustab võimalusi parandamaks internetikõnede kvaliteeti traadita võrguvõrkudes.

„Internetikõnede (VoIP) rakendused on tänapäeval väga levinud kõikides arvutivõrkudes. Siiani on nende nõrgim koht traadita võrguvõrgud (Wireless Mesh Networks, WMN), mis erinevad teistest võrkudest mitme olulise omaduse poolest – dünaamiline topoloogia, isetekkelisus, sõlmpunktide saadavus, nende mobiilsusomadused, omavaheline kaugus jne. Teadlased on teinud ettepanekuid VoIP teenuste parandamiseks sellistes võrkudes, aga nende probleemide lahendamine nõuab rohkem uuringuid,“ ütles Meeran.

Meeran kirjeldab oma töös, kuidas WMN-võrgud on hädavajalikud katastroofiolukordades, kus suured võrguteenused on maas ning ainus võimalus omavahel ühendust pidada on läbi masinatevaheliste kohtvõrkude. „Hädaolukorras on ohvri esimene soov helistada oma lähedastele ja päästjatele. Sellistes isetekkelistes võrkudes on vaja suurt hoolt, et heli edasi kanda – halb kõnekvaliteet toob kaasa vaid negatiivseid tulemusi,“ lisas autor.

Meeran analüüsis varem tehtud ettepanekuid VoIP teenuse kvaliteedi parandamiseks ning kirjeldas ja mängis läbi kõik levinumad stsenaariumid, kus kohtvõrke kasutatakse. Saadud andmete põhjal leidis ta mitu senituvastamata võimalust kvaliteedi parandamiseks: „soovitan oma uuringu tulemusena a) kombineerida erinevaid standardeid ja protokolle parima helikvaliteedi saamiseks ja b) lisada WMN võrkudele täiendavaid võrgu tugipunkte, et vähendada võrgu liikluskoormust ja kadusid.“

Autori arvates võiks rakenduste ja internetitelefonide tootjad võtta need soovitused kasutusele, et kasutajad saaksid oma seadmeid kasutada lisaks arendatud taristutele ka ad hoc võrkudes olukorras, kus suured võrgud pole kasutatavad. „Kasutajal peab olema võimalus automaatika abil üles seada oma kohtvõrk, mida kasutada siis alternatiivse kommunikatsioonikanalina, kuni olukord stabiliseerub. Seda lähenemist saab kasutada ka internetikõnede võrgustiku loomiseks arenguriikides ja piirkondades, kus puudub ametlik internetipakkuja,“ lõpetas autor.

Doktoritöö „Approaches for Improving Voice over Internet Protocol Quality of Service In Wireless Mesh Networks / VoIP teenusekvaliteedi parandamise viise traadita võrguvõrkudes“ kaitsmine toimus Tallinna Ülikoolis 15. mail. Doktoritöö juhendaja oli professor Yannick Le Moullec Tallinna Tehnikaülikoolist, kaasjuhendaja vanemteadur Paul Annus Tallinna Tehnikaülikoolist. Oponendid olid dotsent Tatiana Madsen Aalborgi Ülikoolist ja professor Vedat Coskun Istanbuli Isik Ülikoolist.

Doktoritöö täistekst on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

Lisainfo:

Kerli Onno