Esileht

Selgusid riigi parimad üliõpilasteadlased

15.12.2010

15. detsembril võeti Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis
pidulikult kokku üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused.
Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas andis laureaatidele kätte 57
preemiat ja 36 tänukirja. Tunnustatute seas oli kuus Tallinna Ülikooli
üliõpilast, tänati ka kolme Tallinna Ülikoolis
töötavat teadustööde juhendajat.Tänavu laekus riiklikule 
konkursile rekordiline arv teadustöid – 35 kõrgkoolist kokku 435
tööd, neist 149 bakalaureuse-, 200 magistri- ja 86 doktoriõppe
kategoorias. Võrreldes varasemate aastatega kasvas oluliselt
magistritööde ja veidi ka doktoritööde osakaal. Samuti suurenes
osalenud ülikoolide hulk.Võrreldes varasemate aastatega kasvas
ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonna tööde osakaal (47%). Samas on
bio- ja keskkonnateaduste ning loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna
tööde hulk veidi vähenenud.Konkursi auhinnafondis oli 950 000 krooni,
preemiate suurus küündis 25 000 kroonini. Teist aastat anti välja ka
kaks 55 000 krooni suurust valdkondade- ja tasemeteülest
peapreemiat.Tunnustati järgmisi Tallinna Ülikooli
liikmeid:Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond1)
rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:* I
preemia: Eliis Vennik, konkursitöö „Eesti vabatahtlikud välismaal:
kultuurilised kogemused ja tajutud distantsid” eest;* II preemia: Anu
Pedaja-Ansen, konkursitöö „Muutused hammas- ja tütar-tüüpi sõnade
vormimoodustuses kooliõpilaste keelekasutuse näitel” eest;* tänukiri:
Martin Väli, konkursitöö „Iseks olemine Carl Gustav Jungi ja Platoni
võtmes” eest.2) doktoriõppe üliõpilaste astmes:* I preemia: Martin
Klesment, konkursitöö „Eesti sündimusareng XX sajandi teisel poolel:
majanduslik taust ja selle mõju” eest;* III preemia: Kadri Raudsepp,
konkursitöö „Chag lo tsā ba Chos rje dpal’ile omistatud sNgags log
sun ’byini ( „Valede mantrate ümberlükkamine“) dateerimis- ja
autorlusprobleemid” eest;* III preemia: Anastassia Zabrodskaja,
konkursitöö „Vene-eesti keelekontaktid. Keeletarvituse ja -muutuse
grammatilised aspektid” eest.
Tänukirjad 2010. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil I
preemia pälvinud teadustööde juhendajateleMagistriõppe üliõpilaste
astmes:* Linda Kaljundile Kristina Jõekalda konkursitöö „Eesti
muinsuskaitse ja võõras pärand: Muinsusteadlikkuse kujundamine
1920.–30. aastatel” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja kultuuri
valdkonnas;* Tuuli Käämbrele Merle Saaremäe konkursitöö
„β-tubuliini isovormide ekspressioon ja roll mitokondri välismembraani
läbitavuse regulatsioonis” juhendamise eest terviseuuringute
valdkonnas.Doktoriõppe üliõpilaste astmes:* Allan Puurile Martin
Klesmendi konkursitöö „Eesti sündimusareng XX sajandi teisel poolel:
majanduslik taust ja selle mõju” juhendamise eest ühiskonnateaduste ja
kultuuri valdkonnas.Lisaks eelpool nimetatutele pälvis Balti Filmi- ja
Meediakooli õppejõud Indrek Ibrus I preemia sotsiaal- ja
humanitaarteaduste valdkonna doktoritööde kategoorias. Ibrus kaitses oma
doktoritöö „Uute meediavormide evolutsioonidünaamika: avatud mobiilse
veebi juhtum” London School of Economics’s Suurbritannias. Palju
õnne!Konkursil tunnustatute täielik nimekiri asub siin.