Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Põhiõppejõud

Põhiõppejõud

Anneli Kommer

Õppekava kuraator ja majanduse lektor, õpetab mikro- ja makroökonoomika, avaliku sektori ökonoomika, majanduspoliitika kursuseid. Peamised uurimisvaldkonnad on seotud avaliku sektori ökonoomika ja majanduspoliitika valdkondadega, sh haridusökonoomika, maksupoliitika. Anneli on õpetanud ka Tallinna Tehnikaülikoolis ja Sisekaitseakadeemias ning omab varasemast pikaajalist töökogemust avalikus sektoris.

Anneli Kommer Eesti Teadusinfosüsteemis


Kristo Krumm

Ettevõtluse lektor, õpetab ettevõtluse, finantsarvestuse, finantsjuhtimise ja turunduse kursuseid. Peamised uurimisvaldkonnad on ettevõtete finantsseisundi hindamine ja konkurentsivõime analüüs, ettevõtete turule sisenemise strateegiad ja pikaajaline finantskavandamine ning  turundus, bränding, positsioneerimine ja  tarbijate ostukäitumine. Kristo on õpetanud ka Tallinna Tehnikaülikoolis, omab varasemat töökogemust ettevõtluses ning on valdkonnas tunnustatud koolitaja

Kristo Krumm, „Inimene kui bränd”

Kristo Krumm Eesti Teadusinfosüsteemis


Indrek Saar

Majanduse lektor, õpetab kursuseid maksundus, riigiasutuste majandamine, ettevõtlus ja majandus. Peamised uurimisvaldkonnad on seotud maksupoliitika ning avaliku korra ja julgeolekupoliitikatega, tulude-kulude analüüsi ning avalike programmide tasuvuse ja mõjude hindamisega. Indrek Saar õpetab ka Sisekaitseakadeemias ning on tunnustatud maksuteoreetik, tema doktoritöö käsitles alkoholi maksustamise problemaatikat.

Indrek Saar  Eesti Teadusinfosüsteemis


Kersten Kattai

Avaliku halduse lektor, õpetab kursuseid  avalik haldus, poliitika kujundamine, valitsemiskorraldus ja institutsioonid, valitsemisreformid. Peamised uurimisvaldkonnad on kohalik demokraatia, KOV struktuurikujundus, KOV reformid ja valitsemistasandite vahelised suhted. Kersten  on ülikooliõpingute algusest olnud seotud TLÜ riigiteaduste suunaga, omandanud siin bakalaureuse- ja magistrikraadi ning hetkel on lõpetamisjärgus tema doktoritöö.

Kersten Kattai Eesti Teadusinfosüsteemis


Sulev Lääne

Valitsemiskorralduse lektor, õpetab kursuseid kohalik valitsemine, ametnik haldusmenetluses. Peamised uurimisvaldkonnad on riigi ja kohaliku omavalitsuse suhted,  riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevuse  õiguslikud küsimused, kohaliku omavalitsuse ühistegevus. Sulev omab pikaajalist avalikus sektoris töötamise kogemust ja on aktiivselt tegev riigi- ja kohaliku omavalitsuse partnersuhete kujundamisel.

Sulev Lääne Eesti Teadusinfosüsteemis


Katri-Liis Reimann

Juhtimise dotsent, õpetab kursuseid avalik juhtimine, projektijuhtimine, juhtimine era-,  avalikus ja kolmandas sektoris. Peamised uurimisvaldkonnad on  avaliku sektori organisatsioonide struktuur ja disain, strateegiline planeerimine ja juhtimine, avalikud teenused, teadmusjuhtimine ja innovatsioon, samuti ettevõtlusvormide innovatsiooni edendamine ja sotsiaalne ettevõtlus, ettevõtlusklastrid ja võrgustikud. Katri-Liis on õpetanud ka EBSis, tegutseb aktiivselt rahvusvaheliste koostöö võrgustike arendamisel ning on korraldanud mitmeid rahvusvahelisi konverentse.

Katri-Liis Reimann  „Kuidas teenida raha ja samaaegselt aidata inimesi”

Katri-Liis Reimann Eesti teadusinfosüsteemis